přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pověřování

Ústav může pověřit:

  • fyzickou osobu k provádění přehlídek množitelských porostů a k vydávání dokladů na tyto porosty,
  • fyzickou osobu k odběru vzorků,
  • laboratoř k laboratornímu zkoušení osiv a k vydávání dokladů na toto osivo.

Uvedená pověření mohou být udělena pouze pro certifikovaný rozmnožovací materiál a obchodní osivo, a to pro jednotlivé druhy nebo skupiny druhů zemědělských plodin a zelenin.

Ústav může uzavřít smlouvu s fyzickou nebo právnickou osobou k provádění dílčích zkušebních úkonů nezbytných pro uznávací řízení.

Uzavření smlouvy a pověření jsou podmíněna splněním požadavků stanovených v § 17 zákona č. 219/2003 Sb., Ústav postupuje v souladu s § 4 a § 5 zákona č. 147/2002 Sb. Způsob provádění úkonů, které jsou předmětem smlouvy nebo pověření, je stanoven ve vyhlášce č. 129/2012 Sb., v přílohách č. 16, 17, 18 a 19.

Všechny úkony prováděné pověřenými osobami nebo osobami, se kterými Ústav uzavřel smlouvu, podléhají dozoru Ústavu. Při nesplnění podmínek může Ústav smlouvu nebo pověření zrušit.

Osobě, u níž byla uzavřena smlouva nebo které bylo uděleno pověření, neplyne ze strany Ústavu žádný finanční nebo hmotný nárok.

Ing. Eliška Jurová - pověřování k přehlídkám porostů a k odběru vzorků.

Ing. Vladislava Gregorová - pověřování laboratoří ke zkoušení osiv.

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Eliška Jurová 257 294 221
737 267 304
Ing. Vladislava Gregorová 257 294 257
731 603 630

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor osiv a sadby

Přílohy

Formuláře

Související odkazy

Související legislativa