přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ochrana práv k odrůdám

Ochrana práv k odrůdám zajišťuje držiteli šlechtitelského osvědčení výlučné právo k využívání chráněné odrůdy.

Držitel šlechtitelských práv může jiné osobě poskytnout souhlas s využíváním chráněné odrůdy a stanovit výši licenčních poplatků za využívání odrůdy. Ochranná práva lze udělit odrůdě, která splňuje podmínky odlišnosti, uniformity, stálosti (DUS) a novosti a má vyhovující název.

V podmínkách Evropského společenství je ochrana práv řešena ve dvou úrovních:

  1. národní odrůdová práva – jsou uplatňována na území jednoho nebo více členských států, v České republice podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů.
  2. odrůdová práva Společenství – jsou uplatňována na území všech členských států dle nařízení Rady (ES) 2100/94, o odrůdových právech Společenství, v platném znění.

 

Záznamy o ochraně práv k odrůdám v ČR

Záznamy o ochraně práv k odrůdám v EU


 

Řízení o udělení ochranných práv k odrůdě

Podací místa

ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad, oddělení správní
Hroznová 63/2, 60300 Brno
Tel.: 543 548 237, 543 548 222, Fax: 543 212 440, E-mail: nou@ukzuzcz

ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad, referát Státní odrůdové knihy
Tel.: 257 294 209, 257 294 305, Fax: 257 294 293, E-mail: noupraha@ukzuzcz

 

Formuláře


30.11.2017

Informace k ochraně práv k odrůdám rostlin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 312 KB)

Podrobné informace k ochraně práv k odrůdám.


21.4.2016

Informace k poplatkům za trvání ochranných práv k chráněné odrůdě PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 345 KB)

POZOR! Změna v bankovním spojení k úhradě poplatků za trvání ochranných práv k chráněné odrůdě