přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zmocnění zástupce

Authorisation of agent

Vytvořil: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2, 60300 Brno
EPO: Elektronické podání je možné
Místo podání nou_ukzuz

Zmocnění zástupce k podpisu žádosti nebo každého jiného dokumentu podávaného u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů nebo podle zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů, a ke všem jednáním u ÚKZÚZ, týkajících se odrůdy (odrůd).

Authorisation of agent to sign any application or other document given or delivered to the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (the ÚKZÚZ) in accordance with Act No. 408/2000 Coll., on plant variety rights protection, as last amended, and/or with Act No. 219/2003 Coll., on the marketing of seed and planting material, as last amended, to make all attendances upon the ÚKZÚZ relating to the plant variety (varieties):.

Přílohy

Související legislativa