přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Protikorupční strategie

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesení č. 39, jímž je uložena povinnost plnit opatření uvedená ve Strategii vlády v boji s korupcí. Jedním z úkolů v rámci protikorupční strategie je bod 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů.

Přílohy


6.8.2015

Určení prošetřovatelky dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byla v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském určena prošetřovatelka, která přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání.