přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Projekt z Programu švýcarsko-české spolupráce

Vývoj metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace).

Tento projekt z Programu švýcarsko-české spolupráce (spravovaného na české straně Ministerstvem financí ČR) byl realizován v rámci Fondu Partnerství, který je zaměřen na získání zkušeností, dobré praxe a know-how od partnerské instituce ze Švýcarska. Hlavním řešitelem a koordinátorem projektu byl Bioinstitut o.p.s., partnery byly ÚKZÚZ a FiBL Frick (Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství, Švýcarsko). Hlavním cílem projektu byl přenos know-how v oblasti kontroly, prokazování reziduí pesticidů v produktech ekologického zemědělství a předcházení nezaviněných kontaminací reziduí cizorodých látek v EZ do systému kontroly v ČR. 

Nad rámec plánovaných aktivit byly výstupy projektu prezentovány na EU Organic Congress v Litvě dne 3.7.2013 a projednány zde se členy Evropské komise (vedoucí Organic Unit – DG Agri). 

Doba realizace: 2012– 2013