přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

GDPR - zpracování osobních údajů

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský provádí zpracování osobních údajů v rámci své působnosti dle zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, dále dle zvláštních právních předpisů upravujících konkrétní úřední, odborné a zkušební činnosti ústavu a závazných právních předpisů EU, dále dle ustanovení pracovně-právních a dalších speciálních předpisů a v souladu s interními předpisy.

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

V souladu s čl. 13 a 14 nařízení GDPR poskytujeme subjektům údajů (= fyzickým osobám) informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů naleznete v přílohách níže.

Fyzické osoby se mohou obracet v záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle nařízení GDPR na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Jana Lošáková, tel. 543 548 381, janalosakova@ukzuzcz

 

Přílohy