přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odbor kontroly zemědělských vstupů

3.10.2017

Na základě § 16 zák. č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 15 zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole vykonává Odbor kontroly zemědělských vstupů úřední kontrolu v těchto oblastech:

  1. výkon úřední kontroly nad výrobou, dovozem, užitím a jakostí krmiv, doplňkových látek, premixů a jejich skladováním a označováním
  2. odběr vzorků krmiv, doplňkových látek a premixů
  3. monitoring výskytu zakázaných a nežádoucích látek v krmivech
  4. zbožíznalecké hodnocení vzorků krmiv, vydávání posudků, rozborů a osvědčení
  5. zabezpečení delegovaných kontrol pro platební agenturu 
  6. spolupráce při tvorbě právních předpisů v oblasti krmiv 


Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
ředitel odboru
Hroznová 63/2, 60300 Brno
tel. 543 548 309
mob. 737 267 162
pepasvoboda@ukzuzcz

Regionální oddělení Odboru kontroly zemědělských vstupů - kontaktní místa