přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Systém nadstandardního řízení bezpečnosti krmiv

ÚKZÚZ provádí úřední kontroly krmiv na základě zjištěných rizik, s přiměřenou četností a po zohlednění dosavadního chování provozovatele, spolehlivosti jeho interní kontroly a všech informací, které mohou svědčit o nedodržení požadavků. Kontroly krmiv, s výjimkou kontrol vyžádaných, jsou plánovány na základě analýzy rizika provozů. Systém hodnocení provozů zohledňuje počet a závažnost závad zjištěných úřední kontrolou v uplynulém období a podíl nevyhovujících vzorků úředně odebraných krmiv, včetně rizika možného ohrožení bezpečnosti potravinového řetězce.

Provozy s objektivně vypočtenou nižší rizikovostí jsou bonifikovány snížením plánované frekvence kontroly v následujícím období. Naopak zvýšená četnost kontroly je zaměřena na provozovatele se zjištěnými nedostatky a závadami. Primárním cílem systému je diferencovat četnost kontroly s ohledem na důslednost provozovatelů při dodržování krmivářské legislativy.

ÚKZÚZ ve spolupráci se Spolkem pro komodity a krmiva (SKK) a zástupci společností certifikujících standardy bezpečnosti a kvality krmiv, připravil možnost rozšíření analýzy rizika provozů o faktor dobrovolného dodržování nadstandardních požadavků udržení bezpečnosti krmiv. Zainteresovaným provozovatelům, respektujícím požadavky nadstandardu definované nad rámec platné legislativy, je odečtena jedna úřední kontrola z počtu plánovaného pro následující kalendářní rok. 

Základním principem nadstandardu je dodržení dohodnuté frekvence interní kontroly ověřování bezpečnosti krmiv u stanovených nejzávažnějších rizik. Záznamy o provádění interní kontroly provozovatelem jsou průběžně elektronicky zasílány na ÚKZÚZ. Rovněž jsou definovány zásady nadstandardu pro eliminaci křížové kontaminace při výrobě i přepravě krmiv, pravidelné ověřování účinnosti míchacího zařízení, hodnocení dodavatelů krmiv i zpětné vazby odběratelů produktů, postupy řešení krizových situací ohrožení potravinového řetězce a další kroky, které přispívají k udržení bezpečnosti krmiv. Kompletní dokument Zásad společného systému řízení bezpečnosti krmiv je k dispozici zde.

Seznam krmivářských provozů, které při výrobě krmiv a jejich uvádění na trh dodržují systém nadstandardu bezpečnosti je k dispozici zdeUvedený seznam je zveřejněn v konsolidované verzi, která vyhovuje požadavku vydání 1x ročně Potvrzení ÚKZÚZ o dodržování Pravidel nadstandardu bezpečnosti krmiv výrobcům, kteří splňují požadavky pro dodávání krmiva producentům drůbeže a zpracovatelům drůbežích produktů podle pravidel certifikace produktů v režimu jakosti Q CZ, stanovené ve Věstníku MZe, ročník 2018, částka 3 str. 86-94.

Závazné přihlášení do systému nadstandardu podávají členové Spolku pro komodity a krmiva prostřednictvím SKK, ostatním provozovatelům je k dispozici přihláška zde, kterou mohou odeslat na uvedenou adresu ÚKZÚZ.

Seznam společností participujících v systému nadstandardu bezpečnosti krmiv a datum přijetí jejich žádosti o vstup je k dispozici zde.

Další informace o systému nadstandardu poskytnou pracovníci Oddělení krmiv ÚKZÚZ.

Standard "Bez GMO" - více se dozvíte zde.


12.12.2017

ŽÁDOST o vstup do systému řízení bezpečnosti krmiv DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 20 KB)


28.1.2021

Zásady společného systému řízení bezpečnosti krmiv PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 454 KB)