přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) je využíván pro oznamování a řešení případů rizik pocházejících z potravin nebo krmiv, které mohou ohrozit zdraví lidí, zvířat nebo životní prostředí ve více členských státech EU. Tento systém umožňuje rychlé sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi jednotlivými členy sítě RASFF: Evropskou komisí, členskými státy EU a EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Podněty v systému RASFF jsou přínosné zejména pro zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv na trh, případně pro jejich urychlené stažení ze společného evropského trhu a dohledání příčiny jejich vzniku.

Roční zpráva o činnosti RASFF v České republice obsahuje základní informace o platformě RASFF, zhodnocení její funkčnosti, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický slovníček přibližující nejčastěji se vyskytující látky v potravinách a v krmivech.

 

Zprávy a publikace