přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Víceletý kontrolní plán pro residua pesticidů 2012-2014

12.4.2012

Ministerstvo zdravotnictví – úsek ochrany veřejného zdraví a řízení hygienické služby předkládá dokument „Víceletý kontrolní plán pro residua pesticidů 2012-2014“.

Povinnost zpracovat tento dokument je uložena členským státům (ČS) EU nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu  a o změně směrnice Rady 91/414/EHS.

Problematika reziduí pesticidů spadá do působnosti dvou resortů – Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. Transpozice a implementace legislativy v oblasti reziduí pesticidů spadá do působnosti Ministerstva zdravotnictví, které odpovídá za hodnocení rizika, zpracování žádostí a podkladů pro návrhy maximálních limitů reziduí (MLR) a jejich úpravy a pro komunikaci s EFSA a Evropskou komisí, další informace a dokument najdete v souvisejících odkazech.

Související odkazy