přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Požadavky na používání a označování krmiv

1.1.2020

Povinnosti při označování a používání krmiv, vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009.

Druhy krmiv

Krmnou surovinou se rozumí produkt rostlinného, živočišného nebo anorganického původu čerstvý nebo konzervovaný, a výrobky získané jeho zpracováním; jeho hlavním účelem je uspokojit nutriční potřebu zvířat.

Nařízením 2017/1017 byl vydán katalog krmných surovin, kde jsou vyjmenovány běžně používané krmné suroviny a povinné údaje, které musí být uvedeny v jejich označení (tzv. deklarace).
Krmnou surovinu, která není uvedena v katalogu, musí provozovatel, který ji jako první uvádí na trh, zapsat do rejstříku surovin.

Krmnou směsí potom je směs alespoň dvou krmných surovin, může obsahovat doplňkové látky, a je určena ke krmení zvířat v podobě:
- kompletního krmiva, což je krmná směs, která svým složením pokrývá denní krmnou dávku, a není třeba ji doplňovat,
doplňkového krmiva, což krmná směs, která má vysoký obsah určitých látek, takže se používá v kombinaci s jinými krmivy.

Krmné suroviny obsažené ve směsi musí být uvedeny v katalogu nebo v rejstříku krmných surovin.

Krmná směs může obsahovat doplňkové látky - to jsou látky, které se přidávají do krmiva nebo vody, a musí mít příznivý vliv na vlastnosti krmiva nebo živočišných produktů, samotná zvířata a jejich prostředí, nebo mít kokcidiostatický nebo histomonostatický účinek.

Zejména upozorňujeme, že doplňkové látky ani jiná krmiva neléčí ani nebrání onemocnění - jejich smyslem je zvíře nakrmit.

Doplňkové látky musí být povolené – k dispozici je evropský registr doplňkových látek, další informace k doplňkovým látkám jsou na stránkách ústavu.

Doplňkové látky ani jejich premixy (směsi doplňkových látek) nejsou určeny k přímému krmení zvířatům, musí být přidány do krmiva.


Terminologie

V nařízení 767/2009 jsou zvířata rozdělena na ta:
- určená k produkci potravin (včetně druhů jinde v EU používaných pro lidskou spotřebu = např. koně) a
- neurčená k produkci potravin (kožešinová zvířata, zájmové chovy, laboratorní zvířata).

Označením se rozumí jakýkoli údaj nebo vyobrazení, které na krmivo odkazuje nebo ho provází, což může být etiketa, ale také reklamní leták nebo informace na internetu. Provozovatel (resp. osoba odpovědná za označování) musí být kdykoli připraven prokázat ústavu pravdivost údajů uváděných v souvislosti s krmivem.

Osoba odpovědná za označování je provozovatel, který uvádí krmivo poprvé na trh (výrobce, dovozce) nebo pod jehož jménem je krmivo na trh uváděno; vždy je uveden na označení.
Musí být schopen ústavu předložit veškeré informace o složení a vlastnostech krmiva, a také vědecké důkazy potvrzující různá tvrzení, která jsou v souvislosti s krmivem uváděna. Tato tvrzení musí být objektivní a ověřitelná a nesmí vyvolávat dojem, že krmivo zabraňuje určitému onemocnění, zmírňuje ho nebo léčí (výjimkou jsou kokcidiostatika a dietní krmiva).


V označení krmiv je mimo jiné nutné uvádět varovná upozornění u krmiv obsahujících GMO (nařízení č. 1830/2003), živočišné suroviny (nařízení č. 999/2001) nebo některé doplňkové látky (příslušná povolení DL).

Přílohy