přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontrola krmiv

ÚKZÚZ provádí  odborné a dozorové činnosti v sektoru výroby a uvádění na trh krmiv.

V oblasti kontroly krmiv provádí:

 • evidenci krmivářských provozů;
 • plánování a metodické vedení úředních kontrol;
 • hodnocení úředně odebraných vzorků krmiv;
 • spolupráci s MZe, zástupci sdružení a spolků výrobní sféry a dalšími složkami státní správy ČR i autoritami jiných členských států EU, včetně participace na jednání výkonných výborů EU;
 • úpravy národní legislativy

Postupuje podle plánů kontrolní činnosti a v souladu s metodickými pokyny ÚKZÚZ. Kontroly jsou zaměřeny na všechny fáze výroby, skladování i označování krmiv, doplňkových látek a premixů včetně jejich uvádění na trh a používání. Zahrnují zejména ověření:

 • zavedení a zachovávání podmínek nezbytných pro registraci nebo schválení provozu;
 • provozování činností v rámci platné registrace provozu;
 • dodržování podmínek bezpečnosti a jakosti krmiv;
 • označování krmiv, doplňkových látek a premixů;
 • používání doplňkových látek v krmivech v souladu s jejich povolením;
 • výskytu zakázaných, nepovolených a nežádoucích látek a produktů v krmivech;
 • sledování geneticky modifikovaných organismů v krmivech;
 • používání krmiv v oblasti ekologického zemědělství.

Regionální oddělení Odboru kontroly zemědělských vstupů - kontaktní místa


Zprávy a publikace

Přílohy

Související odkazy