přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Požadavky systému HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) je preventivní systém logicky navazujících opatření, umožňujících odhalit a kontrolovat významná rizika, ohrožující bezpečnost krmiv uváděných na trh. Zavedení a dodržování plánu HACCP ve výrobní praxi jsou v souladu s čl. 6 Nařízení EP a R č. 183/2005 povinnými legislativními požadavky pro všechny provozovatele krmivářských provozů s výjimkou prvovýroby a vyjmenovaných přidružených operací. Současně však platí, že vhodně nastavený systém HACCP je účinný nástroj, který eliminuje potenciální riziko ohrožení potravinového řetězce nebezpečným krmivem a v konečném důsledku tak zabraňuje poškození obchodního jména odpovědného provozovatele.

ÚKZÚZ na základě čl. 7, odst. 1, písm. a) Nařízení č. 183/2005 stanovil požadovanou formu zpracování plánu HACCP. Navržená struktura dokumentu Systémy HACCP v oblasti výroby krmiv - jejich tvorba a náležitosti respektuje platnou legislativu, usnadňuje provozovatelům účinné zpracování plánu HACCP a dozorové autoritě poskytuje vhodný podklad pro jeho komplexní posouzení.

Do plánu HACCP je vhodné implementovat zásady správné výrobní praxe jako obecný předpoklad pro udržení bezpečnosti krmiv. Nezbytným požadavkem je zachování aktuálnosti obsažených informací a záznamů. Na četné žádosti provozovatelů krmivářských podniků uvádíme možnou formu zpracování plánu HACCP schváleného výrobce krmných směsí (Praktická ukázka zpracování plánu HACCP schváleného provozu výroby krmných směsí). I na tomto místě však upozorňujeme, že jde pouze o názorný příklad možného zpracování, nikoliv povinný formát plánu HACCP.