přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontrolní systém Cross Compliance ve vztahu k ÚKZÚZ

V systému Cross Compliance (CC) jde o dodržení souboru základních požadavků, které jsou podkladem pro nárokování režimu přímých plateb v zemědělství. Od 1. 1. 2009 je v České republice vyplácení přímých podpor a dalších dotací „podmíněno“ plněním standardů udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu, dodržováním povinných požadavků v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a minimálních požadavků v rámci agroenvironmentálních opatření. 

V případě, že žadatel o dotace tyto podmínky nedodrží, může mu být snížena nebo, v nejkrajnějším případě, neposkytnuta výplata vybraných využívaných dotací. 

  • Prvním aspektem je shoda s evropskými právními normami, pokrývajícími oblasti životního prostředí, nezávadnost potravin, správného zacházení s hospodářskými zvířaty (welfare) a rostlinolékařství. 
  • Druhým aspektem je požadavek, aby farmář jako podmínku k obdržení dotací udržoval své pozemky ve shodě s dobrým zemědělským a environmentálním stavem (DZES).

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jako jedna z kompetentních kontrolních organizací v rámci systému CC zajišťuje (ve spolupráci s dalšími kontrolními organizacemi) úřední kontrolu nad dodržováním následujících zákonných norem: 

 

Bližší informace na adrese:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů
Odbor kontroly zemědělských vstupů
Hroznová 63/2
656 06 Brno 

Tel. čísla: (+420) 543 548 309, 379 
Datová schránka: ugbaiq7

 


Informační letáčky - Cross Compliance,  Úřední kontroly 

Související odkazy