přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace o novele sazebníku náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony ÚKZÚZ

6.1.2023

Dne 1. ledna 2023 nabyl účinnosti aktualizovaný sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb. stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti ÚKZÚZ.

Poslední novelizace sazebníku proběhla v roce 2018, aktuální novela vyhlášky č. 406/2022 Sb. tak reaguje na nové požadavky a reálné náklady spojené se zkušební a kontrolní činností prováděné ÚKZÚZ. Též reflektuje náročnost provádění jednotlivých pokusů a rozborů, a rovněž zohledňuje technický pokrok a aplikaci nových postupů a metod.

Cílem novely byla zejména změna struktury sazebníku a zařazení nových mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, které se dříve neprováděly.

Novelou došlo k zrevidování a sjednocení stávajících položek ve smyslu odstranění duplicit v sazebníku v části „Výše sazby náhrad nákladů za odborné úkony prováděné v rámci rostlinolékařské diagnostiky,“ a dále v části „Výše náhrad za odborné a zkušební úkony spojené s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ostatních druhů a skupin druhů pěstovaných rostlin.

Úpravy se též týkají náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony v oblasti krmiv, odrůd, hnojiv a půdy, i dalších z oblasti rostlinolékařské a osiv a sadby. Účinnost předpisu je od 1. ledna 2023.


Novela vyhlášky č. 406/2022 Sb.
Úplné znění vyhlášky č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti ÚKZÚZ
 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem