přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nádobové vegetační zkoušky

Přehled zkoušek ve vegetační hale ÚKZÚZ Brno (PDF 288 kB)
                                                             Přerov nad Labem (PDF 110 kB)
                                                             Pusté Jakartice (PDF 148 kB)

 Porovnání různých dávek hnojiva Rošťák 2011 - 2015 (PDF 1136 kB)
                                                           2013 (PDF 682 kB)
                                                           2012 (PDF 524 kB)
                                                           2011 (PDF 997 kB)

 

 


zobrazit po
  • 1
21.4.2021

Vliv agrouhlí na růst polních plodin a změny půdních vlastností při vysokých dávkách živin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva o výsledcích dvouleté vegetační nádobové zkoušky za rok 2020


18.2.2021

Stanovení počtu klíčivých semen plevelů v kompostech odebraných v rámci kontroly hnojiv PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Zpráva o výsledcích


2.2.2021

Vliv rostoucí dávky dusíku v organické a minerální formě na výnos PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Zpráva o výsledcích víceleté vegetační nádobové zkoušky za rok 2020


2.12.2020

Vliv živinami nasyceného agrouhlí na výnos jarní pšenice a kukuřice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva o výsledcích vegetační nádobové zkoušky za rok 2019 - 2020


4.11.2020

Ověření vlivu agrouhlí na růst polních plodin 2016–2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Zpráva o výsledcích víceleté vegetační nádobové zkoušky za roky 2016-2019


3.4.2020

Vliv rostoucí dávky dusíku v organické a minerální formě na výnos PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva o výsledcích vegetační nádobové zkoušky za rok 2019


14.1.2020

Srovnání vlivu rozdílných fosforečných hnojiv na růst a výnos polních plodin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva o výsledcích vegetační nádobové zkoušky za rok 2019


20.11.2019

Ověření vlivu Agrouhlí na růst polních plodin a změny půdních vlastností PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva o výsledcích víceleté vegetační nádobové zkoušky za rok 2018


20.11.2019

Vliv hnojení a vyčerpání půdy na biologickou aktivitu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 609 KB)

Zpráva o výsledcích dvouleté vegetační nádobové zkoušky za roky 2017-2018


25.7.2019

Vliv agrouhlí na růst polních plodin a změny půdních vlastností při vysokých dávkách živin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Zpráva o výsledcích dvouleté vegetační nádobové zkoušky za roky 2017-2018


20.2.2019

Ověření vlivu Agrouhlí na růst polních plodin a změny půdních vlastností PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva o výsledcích víceleté vegetační nádobové zkoušky za rok 2017


23.5.2006

Vliv přehnojení dusíkem a hořčíkem na růst sadebního materiálu buku PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 390 KB)

Práce shrnuje výsledky dvouletého experimentu, který se zabýval vlivem vysokých koncentrací dusíku a hořčíku na růst sazenic smrku ztepilého Picea abies (L.) Karst. a buku lesního Fagus sylvatica (L.).


13.2.2004

Ověření využití kostních a masokostních mouček ke hnojení PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 58 KB)

Týkající se změny ve vyhlášce č. 284/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

zobrazit po
  • 1