přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
4.5.2012

Digestát jako organické hnojivo PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 348 KB)

Zemědělec 18/2012


5.8.2015

Kvantifikace udržitelnosti půdní úrodnosti pomocí metod termodynamické a informační teorie PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Vzhledem k narůstajícímu tlaku na potravinovou bezpečnost České republiky a zároveň snižující se zásobenosti půd základními živinami v důsledku změn ve způsobech hospodaření a snížené aplikaci hnojiv a též s ohledem na změny klimatu se ukazuje důležité znát udržitelnost úrodnosti našich zemědělsky obhospodařovaných, zvláště orných půd. Cílem této práce je použít vhodný matematický postup k odhadu udržitelnosti úrodnosti zemědělsky obhospodařovaných půd ČR na základě soustavně a jednoduše zjišťovaných parametrů – indikátorů a tento postup ověřit na datech Bazálního monitoringu půd.


21.11.2013

Metodický návod pro hnojení plodin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 334 KB)

Cílem hnojení je zajistit pro pěstované plodiny nezbytné množství živin potřebných pro dosažení žádoucího výnosu, odpovídající kvality a nezávadnosti produkce. Tento metodický návod pro hnojení plodin je určen zemědělským podnikům, pro které je podkladem k samostatnému zpracování bilance potřeby statkových a minerálních hnojiv a sestavení plánu hnojení pro jednotlivé pozemky. Snahou bylo vypracovat poměrně jednoduchý postup, který zohledňuje ekonomické i ekologické aspekty dané problematiky, podle zásad dobré agronomické praxe.


9.5.2011

Mimořádné odběry vzorků půd v souvislosti s požárem firmy REMIVA v Chropyni PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Po požáru firmy REMIVA v Chropyni bylo odebráno 9 vzorků půd ze 7 odběrových míst. Ve vzorcích byly stanoveny PCDD/F, PAU, PCB a organochlorové pesticidy. Vesměs se jedná o látky dlouhodobě setrvávající v půdě, zjištěné koncentrace však odpovídají hodnotám z dlouhodobého monitorování zemědělských půd. Naměřené hodnoty se nevymykají obvyklým hodnotám v rámci ČR. Tyto odběry tedy s vysokou mírou pravděpodobnosti prokázaly, že nedošlo k ohrožení potravního řetězce prostřednictvím kontaminace půdy.


15.4.2011

Monitoring zemědělských půd v České republice 1992–2007 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 8 MB)

Publikace k 15. výročí trvání Bazálního monitoringu půd.


4.6.2009

Publikace k mezinárodnímu projektu INTERREG IIIA

Reprezentativní půdní typy a jejich charakteristika pro území jižních a západních Čech.


6.6.2011

Reakce na článek MF DNES o biopotravinách ze dne 4. 6. 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 104 KB)


24.4.2012

Rok poznatků z kontrol podmíněnosti PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 104 KB)

Zemědělec 4/2012


23.4.2012

Vhodnost sedimentů pro zemědělství PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 728 KB)

Zemědělec 15/2012


4.5.2012

Vliv digestátu na půdní faunu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 234 KB)

Zemědělec 17/2012