přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpráva za období 1995–2019

Hodnotí výsledky za rok 2019 a za uplynulé cykly (2013, 2007, 2001 a 1995).

Půdní data shromažďovaná ÚKZÚZ jsou výslednicí časově, personálně a profesionálně velmi náročných operací od kvalifikovaných odběrů půd, jejich přípravu pro rozbor, analýzu v laboratoři až po závěrečné vyhodnocení. Ucelený soubor výsledků je hodnotnou databází, která slouží k vyhodnocení půdních vlastností, jejich vývoje a tak napomáhá zabránit případným negativním jevům vedoucím k degradaci půdy.

V první části zprávy jsou hodnoceny výsledky vztahující se k roku 2019, druhá část se zabývá vývojem obsahů přístupných živin na monitorovaných plochách od roku 1995 do 2019.

 

Přílohy