přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zprávy a publikace AZZP

Příručka pro hnojení plodin

Tato příručka je určena zemědělským podnikům, pro které je podkladem k samostatnému zpracování bilance potřeby statkových a minerálních hnojiv a sestavení plánu hnojení pro jednotlivé pozemky. Snahou bylo vypracovat poměrně jednoduchý postup, který zohledňuje ekonomické i ekologické aspekty dané problematiky, podle zásad dobré agronomické praxe.


Padesát let dlouhodobých výživářských pokusů v ÚKZÚZ, šedesát let agrochemického zkoušení zemědělských půd v České republice -  publikace zde


Padesát let AZZP v České republice a čtyřicet let dlouhodobých výživářských pokusů v ÚKZÚZ  (PDF 4 MB)


Výsledky AZZP za období 2016 - 2021
  2015 - 2020
  2014 - 2019
  2013 - 2018
 

2012 - 2017

  2011 - 2016
  2010 - 2015
  2009 - 2014
  2008 - 2013
  2007 - 2012
  2006 - 2011
  2005 - 2010
  2004 - 2009
 

2003 - 2008

 


Kartogramy AZZP za období 2011 - 2016
  2005 - 2010
  1999 - 2004

Porovnání vývoje agrochemických vlastností půd za období

 

2005 - 2010 a 2011 - 2016

  1999 - 2003 a 2005 - 2009
  1999 - 2002 a 2005 - 2008

13.9.2022

Agrochemické zkoušení zemědělských půd PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 8 MB)

Předkládaná publikace shrnuje historický vývoj, současný stav i budoucí možnosti systému AZZP. Je určena hlavně těm, kteří výsledky AZZP využívají ať už pro plánování hnojení nebo pro svou výzkumnou práci, dále pracovníkům laboratoří, kteří používají metodu Mehlich 3 a samozřejmě těm, kteří odebírají vzorky půd. V neposlední řadě je určena i pracovníkům ÚKZÚZ jako příručka interního vzdělávání.Vývoj základních agrochemických vlastností zemědělských půd v České republice

Výsledky dlouhodobého sledování půdních vlastností prokazují, že spotřeba průmyslových a vápenatých hnojiv úzce koreluje s půdní reakcí a obsahem přístupných živin v půdě.


Vývoj systému agrochemického zkoušení zemědělských půd

Pro získání všestrannějších znalostí o půdě a poznání faktorů půdní úrodnosti byl v lednu 1961 usnesením vlády schválen komplexní průzkum zemědělských půd.