přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace k vzájemnému uznávání

Možnost tzv. vzájemného uznávání vychází z Nařízení EP a Rady (ES) 2019/515, o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě. Jedná se o volný oběh zboží v rámci EU. Jde o tzv. neharmonizované výrobky, v tomto případě výrobky, které neřeší Nařízení EP a Rady č. 2003/2003 (tzv. HNOJIVA ES - minerální hnojiva), tedy hnojiva organická, vápenatá, substráty a pomocné látky.

V principu má být výrobek, který je zákonným způsobem uváděn do oběhu v jedné členské zemi EU, akceptován i v dalších zemích EU. Například pokud výrobek má registraci v jednom členském státě, může být dodáván na trh i v ostatních členských státech. Výrobce resp. dodavatel si musí ohlídat soulad se specifickými národními předpisy dané země, které jsou povolené zejména z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví či životního prostředí, v ČR jde o například o dodržení limitů pro těžké kovy. Vždy je nutné označení v národním jazyce dané země, kam se výrobek dodává.

Vedle členských států EU se princip vzájemného uznávání aplikuje i na členské státy Evropského hospodářského prostoru (tj. kromě členských států EU ještě Norsko, Lichtenštejnsko a Island) a Turecko.