přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace o registraci

Případná registrace typového hnojiva (pokud by žadatel nevyužil možnosti ohlášení) se realizuje do 60 dnů od obdržení žádosti o registraci.

Neodpovídá-li hnojivo daným typům, provede ÚKZÚZ přezkoušení nebo posouzení jeho vlastností biologickými zkouškami, případně uzná výsledek přezkoušení nebo posouzení provedeného jinými odbornými pracovišti.

Lhůta pro vyřízení registrace se v takovém případě prodlouží na 6, 18 (testy v nádobách) resp. 36 měsíců (testy na poli). Hnojivo je poté zaregistrováno jako netypové.

Registrace hnojiv je zpoplatněna částkou 10 000 Kč a žadatel hradí náklady na rozbor vzorku, příp. biologické zkoušky, jsou-li prováděny ÚKZÚZ.

Pomocné látky je nutné před uvedením do oběhu (pokud se nejedná o výrobky uváděné do oběhu na základě vzájemného uznávání) vždy registrovat podle zákona, nelze u nich využít režim ohlášení resp. deklarace jako HNOJIVA ES, protože pro tyto výrobky nejsou ve vyhlášce č. 474/2000 Sb., ani v nařízení stanoveny typy.

Podobně jako u netypových hnojiv provede ÚKZÚZ přezkoušení nebo posouzení jejich vlastností biologickými zkouškami, případně uzná výsledky přezkoušení nebo posouzení provedené jinými odbornými pracovišti.

Lhůta pro vyřízení registrace je stejná, tedy 6, 18 resp. 36 měsíců. Registrace pomocných látek je také zpoplatněna částkou 10 000 Kč a žadatel hradí náklady na rozbor vzorku, příp. biologické zkoušky polní a nádobové.