přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontrola hnojiv

ÚKZÚZ vykonává kontrolu hnojiv na základě § 12 zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů (zákon o hnojivech) ve spojení se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v těchto oblastech:

  • výkon úřední kontroly výroby, uvádění hnojiv a pomocných látek do oběhu, jejich označování, balení, skladování a používání, 
  • zajištění odběru vzorků hnojiv, půdy, kalů a sedimentů,
  • kontrola dodržování podmínek při používání kalů na zemědělské půdě,
  • výkon úřední kontroly nad používáním sedimentů z vodních toků a vodních nádrží na zemědělské půdě,
  • monitoring fyzikálních, chemických a biologických vlastností půd v síti trvalých monitorovacích ploch na zemědělské půdě, 
  • zajišťování agrochemického zkoušení zemědělských půd a vyhodnocování výsledků,
  • zabezpečení delegovaných kontrol pro platební agenturu,
  • spolupráce při tvorbě právních předpisů v oblasti hnojiv.

Regionální oddělení odboru kontroly zemědělských vstupů - kontaktní místa

 

Potvrzení o splnění podmínky na 9-ti měsíční skladovací kapacitu

Evidence hnojení

Cross Compliance

 

Formuláře potřebné při aplikaci sedimentů: