přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace k novému nařízení 1009/2019

20.5.2021

Nařízení 2019/1009 vstoupilo v platnost 15. července 2019 a po tříletém přechodném období bude účinné od 16. července 2022.

Nařízení 2019/1009 vstoupilo v platnost 15. července 2019 a po tříletém přechodném období bude účinné od 16. července 2022. Do té doby je stále platné současné nařízení č. 2003/2003, o hnojivech. Nové nařízení stanoví seznam kategorií podle funkce výrobku - hnojiva, materiály k vápnění půd, pomocné půdní látky, pěstební média, inhibitory, rostlinné biostimulanty (pomocné rostlinné přípravky) a směsi hnojivých výrobků. Dále je uveden pozitivní seznam materiálů, které je možné použít jako složky pro výrobu hnojivých výrobků (včetně limitů kontaminujících látek), pravidla pro označování a způsob, jakým bude prokazována shoda s požadavky nařízení.

Posuzování shody bude různé podle kategorie výrobků. Pro běžné kategorie (např. minerální hnojiva, digestáty z energetických plodin, šáma...) bude posouzení shody na samotném výrobci, který provede tzv. samocertifikaci. U dalších skupin výrobků (vedlejší produkty živočišného původu kategorie 2 + 3, rostlinné biostimulanty, zpracované rostliny, části rostlin nebo rostlinné extrakty...) bude posouzení provedeno třetí stranou, tedy akreditovaným orgánem shody (tzv. oznámeným subjektem). Oznámený subjekt přezkoumá technickou dokumentaci výrobce, podpůrné důkazy (protokoly o zkouškách, vzorky...) a v případě vyhovujícího zjištění udělí certifikát. Nejpřísnější režim je určen pro komposty a jiné digestáty než ty vyrobené z energetických plodin – v tomto případě musí mít výrobce zavedený vlastní systém kvality výrobního procesu (např. ISO). Posouzení bude i v tomto případě provedeno oznámeným subjektem. Předběžně se o funkci oznámeného subjektu zajímá několik subjektů v EU (v ČR zatím nikdo), vývoj situace nadále sledujeme.

Bude se jednat o nepovinnou harmonizaci. Obchodní společnost se tedy vždy rozhodne, zda bude chtít uvést na trh hnojivý výrobek podle tohoto nařízení a označit výrobek značkou „CE“ znamenající prokázanou shodu s požadavky nařízení. To poté umožní volné obchodování v rámci celé EU. Další možností pro legální uvedení hnojivého výrobku do oběhu zůstane tak jako dosud příslušná legislativa konkrétní členské země EU, v České republice se jedná o zákon č. 156/1998 Sb. Zachován zůstane i princip vzájemného uznávání pro neharmonizované výrobky.

V souvislosti s nařízením (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh, Evropská komise zveřejnila příručku o vzhledu etikety na hnojivých výrobcích EU podle přílohy III zmíněného nařízení. Příručka je k dispozici zde (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0407(04)&from=EN)