přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
21.3.2016

Žádost o registraci hnojiva (pomocné látky)

Žádost je podávána podle ustanovení § 3 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd ( zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.


4.3.2014

Žádost o prodloužení registrace

Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci hnojiva (pomocné látky). Žádost je podávána podle ustanovení §5 odstavce 3 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.


24.7.2015

Žádost o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva

Žádost je podávána podle ustanovení §5 odstavce 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.


4.3.2014

Ohlášení hnojiva

Formulář ohlášení hnojiva podle § 3a zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.


31.3.2014

Žádost o prodloužení ohlášeného hnojiva DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 320 KB)

Formulář žádosti o prodloužení ohlášeného hnojiva podle § 3a zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.
6.11.2015

Evidence hnojení RTF Otevírá se do nového okna. (RTF, 133 KB)

Evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů.


13.12.2021

HLÁŠENÍ o používání upravených kalů DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 31 KB)

Zemědělští podnikatelé, kteří používají upravené kaly na zemědělské půdě, mají dle § 9 odst. 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, povinnost zaslat ústavu nejpozději 14 dnů před jejich použitím hlášení dle prováděcího předpisu. Formulář hlášení je přílohou č. 5 vyhl. č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.


13.12.2021

HLÁŠENÍ o používání sedimentů DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 29 KB)

Zemědělští podnikatelé, kteří používají sedimenty na zemědělské půdě, mají dle § 9 odst. 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, povinnost zaslat ústavu hlášení nejpozději 14 dnů před jejich použitím. Pro zaslání hlášení je možné do doby, než bude provedena novela vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, použít přiložený formulář.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední