přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ekologické zemědělství

Změna právní úpravy ekologického zemědělství v Evropském společenství, ke které došlo v roce 2009, mimo jiné rozšířila povinnosti členských států podřídit kontrolní systémy ekologického zemědělství také podmínkám Nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. Z tohoto důvodu je ÚKZÚZ pověřen od 1. 1. 2010 prováděním úředních kontrol v ekolo-gickém zemědělství

Soukromé kontrolní subjekty KEZ o.p.s., ABCert AG a Biokont, s.r.o., BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., zajišťují kontrolní činnosti spojené s vydáním osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu jako doposud. Činnosti ÚKZÚZ v oblasti ekologického zemědělství


Úřední kontroly

ÚKZÚZ provádí úřední kontroly, přičemž součástí této kontroly může být i kontrola plnění podmínek pro vyplácení dotací v AEO pro SZIF. Předmětem kontroly je vedení dokumentace, rostlinná produkce (hnojiva, přípravky na ochranu rostlin), živočišná produkce (krmiva, welfare zvířat) a identifikace a označování produktů ekologického zemědělství. Kontroly provádí Odbor kontroly zemědělských vstupů (OKZV). 

 

Zprávy a publikace
 

Kontakt

Oddělení ekologického zemědělství
Hroznová 63/2, 60300 Brno
ukzuz@ukzuzcz

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Martin Prudil, Ph.D.
Hroznová 63/2, 60300 Brno
543 548 386
737 267 506

 


Informační letáčky - Ekologické zemědělství,  Úřední kontroly 

Ekologické osivo a sadba

Databázi osiv a sadbových brambor získaných ekologickým způsobem produkce vede Odbor osiv a sadby (OOS). 

Od 1.1. 2010 vydává výjimky na použití konvenčního osiva a sadby v ekologickém zemědělství ÚKZÚZ, Odbor osiv a sadby (OOS). 

 

Kontakty na pracovníky Odboru osiv a sadby pro oblast EZ

Odbor osiv a sadby
Za Opravnou 4, 150 06, Praha 5 - Motol
e-mail: odboros@ukzuzcz

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa

Udělování výjimek na použití konvenčních osiv v EZ

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Veronika Libichová 257 294 223
737 267 356

 

 

Související odkazy


21.7.2020

ÚKZÚZ zahájil zkoušení přípravků na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci

Tisková zpráva – ÚKZÚZ v letošním roce zahájil ověřování účinnosti přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin, které lze použít v ekologické a integrované produkci révy vinné, ovoce a zelenin. Pěstitelé tak budou mít díky novému systému do budoucna více nezávislých informací o nízkorizikových přípravcích vhodných pro zmíněné způsoby pěstování.