přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

USA ve velkém vrací zásilky z důvodu neošetřených dřevěných obalů

10.2.2017

Tisková zpráva – Opět se množí případy, kdy jsou z USA vráceny zásilky zboží, které je přepravováno prostřednictvím dřevěných obalů z důvodu nesplnění dovozních fytosanitárních požadavků. Především se jedná o výskyt škodlivých organismů (pilořitky, kůrovci, tesaříci) a z důvodu nedostatečného nebo chybného značení. USA nadále provádí přísné kontroly těchto obalů (se zaměřením na zboží určeném pro automobilový průmysl).

Kontroly se zaměřují na příznaky napadení a výskyt dřevokazného hmyzu. Kontroly pokrývají veškerý dřevěný obalový materiál, to znamená i dřevěné obaly a pomocné dřevo, které jsou opatřeny značkou IPPC v souladu se standardem ISMP  15, tzn. obaly, které by měly být tepelně ošetřeny.  V případě zjištění známek napadení dřevěných obalů druhy hmyzu uvedenými v dovozních požadavcích USA (Cerambycidae, Buprestidae, Siricidae, Cossidae, Curculionidae, Platypodidae, Sesiidae nebo Scolytidae), jsou takové obaly podrobeny detailní kontrole a v případě nálezu hmyzu z uvedených čeledí, jsou takové obaly automaticky vráceny zpět do země původu. Zjištění živých škůdců je považováno za potvrzení skutečnosti, že dřevěný obal nebyl ošetřen!  

Pro omezení problémů je nutné, aby spolupracoval dodavatel dřevěných obalů a vývozce. Za splnění dovozních požadavků odpovídá dle § 28 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, vývozce.

V současnosti doporučujeme klást důraz na jedno z nejdůležitějších opatření, kterým je PREVENCE. Pro vývoz speciálně do USA je potřeba požadovat výrobu dřevěných obalů z nenapadeného řeziva (dřeva bez příznaků napadení), bez kůry, důkladné značení IPPC značkou je samozřejmostí. Před samotným naložením zboží na obal je vhodné, aby byla kontrola provedena v expedici. Doporučujeme proškolení příslušných zaměstnanců. Při šetřeních před vývozem zásilek ÚKZÚZ nadále zjišťuje u vývozců nedostatky.

Následné rozporování důvodů vrácení zásilky, dokazování a spory o náhradu vynaložených nákladů nebo i jiných ztrát je nadměrně složité, zdlouhavé a často bez záruky kladného vyřešení.

 

Ivana Kršková, PR