přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ruská federace zavedla nové fytosanitární podmínky pro dovoz

23.8.2017

V souvislosti se sjednocením fytosanitárních podmínek v rámci Eurasijské ekonomické unie (EAEU) byly zavedeny nové fytosanitární podmínky pro dovoz regulovaných komodit a karanténních objektů.

V souvislosti se sjednocením fytosanitárních podmínek v rámci Eurasijské ekonomické unie (EAEU) sdružující Bělorusko, Ruskou federaci, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán zavedly uvedené země od 1. 7. 2017, na základě rozhodnutí EAEU č. 157, nové fytosanitární podmínky pro dovoz regulovaných komodit a karanténních objektů.

Regulované komodity, které je nutné opatřit rostlinolékařským osvědčením, musí splnit speciální požadavky. Jedná se zejména  o požadavky na výrobu těchto komodit v oblastech nebo v místech prostých karanténních škodlivých organismů. Tyto oblasti nebo místa prostá musí být předem zkontrolovány orgánem ochrany rostlin dané země (v ČR ÚKZÚZ).  Upozorňujeme vývozce, že členské státy Eurasijské ekonomické unie nové podmínky dovozu striktně dodržují, o čemž jsme byli v současné době orgány Ruské federace informováni. Pro více informací se mohou dovozci obrátit na Odbor dovozu a vývozu, ÚKZÚZ.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem