přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prodloužení rozhodnutí o kontrolách dřevěných obalů z Číny

28.4.2017

Tisková zpráva – Platnost rozhodnutí, které stanovuje pravidla pro dohled a rostlinolékařské kontroly, opatření pro dovoz vybraných komodit do Číny, a při kterém je k přepravě použit dřevěný obalový materiál, je prodloužena. Oproti původnímu znění dochází pouze ke drobné změně položek ve výčtu kontrolovaných komodit. Platnost tohoto rozhodnutí je stanovena do 31. 7. 2018.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále ÚKZÚZ) informuje, že na základě rozhodnutí Komise č. 2013/92/EU, ze dne 18. 2. 2013, o dohledu a rostlino­lé­kařských kontro­lách, byla přija­ta opatření pro dovoz níže vyjmenovaného zboží, které je dováženo prostřednictvím dřevěných obalů z Číny. Platnost tohoto rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutím Komise 2017/728, ze dne 20. dubna 2017, až do 31. července 2018. Ve výčtu kontrolovaných komodit byla doplněna položka 6907, naopak byla vymazána položka 6908. Minimální četnost kontrol byla zachována na 15 %, což znamená, že kontrole nemusí být podrobeny všechny zásilky. Dovozci níže uvedených zásilek se mohou setkat s tím, že zásilka bude podrobena ve vstupním místě nebo v místě vykládky dovozní rostlinolékařské kontrole.

ÚKZÚZ bude kontroly provádět nadále podle zavedených pravidel.


Komodity, které jsou zahrnuty pod rozhodnutí Komise

HS kód

Popis komodity

2514 00 00

Břidlice, též hrubě opracovaná nebo rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru.

2515

Mramor, travertin, ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely, o relativní hustotě 2,5 nebo vyšší, a alabastr, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru.

2516

Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru.

6801 00 00 

Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vyjma břidlice).

6802 

Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (vyjma břidlice) a výrobky z nich, jiné než zboží čísla 6801; mozaikové kostky a podobné výrobky z přírodního kamene (včetně břidlice), též na podložce; uměle barvená zrna, odštěpky a prach z přírodního kamene (včetně břidlice).

6803

Opracovaná přírodní břidlice a výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice

6907

Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny; keramické mozaikové kostky a podobné výrobky, též na podložce; keramické zakončovací prvky

7210 (a všechny zahrnuté kódy)

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oseli o šířce 600 mm nebo větší, plátované, pokovené nebo potažené

Celní orgány v členských zemích nepropustí dováženou zásilku uvedených komodit do navr­hovaného celního re­žimu na území EU (ČR), pokud nebude pro­vedena dovozní rostli­no­lékařská kontrola příslušnou orga­nizací ochrany rostlin (v ČR ÚKZÚZ).

Pro další informace k provádění kontrol se obraťte na Odbor dovozu a vývozu ÚKZÚZ, mail: odv@ukzuzcz, tel. 545 110 490, 724 247 362, 724 207 924.

 

Ivana Kršková, PR