přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontroly dřevěného obalového materiálu z Číny a Běloruska

23.8.2018

Tisková zpráva – Evropská unie přistupuje k přísnějším opatřením, která by měla vést k omezení zavlékání škodlivých organismů prostřednictvím dřevěných obalů. Významně je rozšířen seznam komodit, na které se kontrola dřevěných obalů vztahuje při dovozech z Číny a Běloruska.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje, že na základě přijaté legislativy EU, prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1137 ze dne 10. srpna 2018, bude od 1. 10. 2018 provádět namátkové kontroly dřevěného obalového materiálu (veškeré obaly ze dřeva, včetně dřeva pomocného) použitého k přepravě vyjmenovaných komodit z Číny a Běloruska.  Důvodem zavedení těchto přísnějších opatření jsou neustálé záchyty škodlivých organismů v dováženém dřevěném obalovém materiálu.

Předmětem kontroly bude prověření splnění dovozních rostlinolékařských požadavků, které stanovují pro tyto obaly ošetření a označení podle standardu ISPM č. 15.

Kontroly budou prováděny namátkově na základě průběžně vyhodnocovaného fytosanitárního rizika u jednotlivých komodit.  Jmenovaný standard ulehčuje obchod a zároveň značně omezuje možnost šíření škodlivých organismů, které jsou vázány na dřevěné obaly (dřevokazný hmyz – Cerambicidae, Anoplophora glabripennis, A. chinensis, Aromia bungii) a háďátko borovicové (Bursaphelenchus xylophilus).  

Celní orgány v členských zemích nepropustí dováženou zásilku uvedených komodit do navr­hovaného celního re­žimu na území EU (ČR), pokud nebude pro­vedena dovozní rostli­no­lékařská kontrola příslušnou orga­nizací ochrany rostlin (v ČR ÚKZÚZ). 

Dále upozorňujeme dovozce komodit zařazených do celních kódů, které jsou aktuálním rozhodnutím Komise (EU) dotčeny,  že se mohou setkat s tím, že dovážená zásilka bude podrobena ve vstupním místě (na vnější hranici EU) nebo v místě vykládky rostlinolékařské kontrole. Seznam kontrolovaných komodit byl oproti dosavadní praxi výrazně rozšířen, proto se budou tyto kontroly týkat širokého okruhu  dovozců. ÚKZÚZ bude kontroly provádět nadále podle již zavedených pravidel.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí
 

 

Přílohy