přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Fytosanitární požadavky při vývozu smrkové kulatiny do třetích zemí

24.5.2019

Tisková zpráva – ÚKZÚZ připomíná všem vývozcům smrkové kulatiny do zemí mimo EU, že při vývozu musí být splněny fytosanitární požadavky dovážející země. V současné době se vyváží především smrková kulatina do Číny. Kontrola ošetření se provádí v místě nakládky kulatiny do kontejneru, je tedy nutné do žádosti uvést, kromě údajů pro vystavení rostlinolékařského osvědčení, přesné místo, čas nakládky (možné i souřadnice GPS) a kontaktní osobu. Žádost je nutné zaslat alespoň 2 pracovní dny předem, doporučujeme však žádosti zasílat dříve s ohledem na vyváženou komoditu a rozsah kontrol.

S ohledem na nutnost plnění fytosanitárních požadavků Číny, musí zásilky smrkové kulatiny  s platností od 5.6.2019  splnit následující požadavky.

 

1. Zásilka musí být opatřena rostlinolékařským osvědčením (Phytosanitary certificate), které na vyžádání, provedené kontrole a dodání příslušných dokladů vystaví ÚKZÚZ.

2. Do Číny je možné dovážet dřevo s kůrou i bez kůry. U dřeva odkorněného je tolerováno max. 5 % kůry ponechané na jednotlivých kmenech, nesmí však množství kůry překročit 2 % z veškerého dřeva.

3. Zásilka musí být zcela bez hmyzu a karanténních škodlivých organismů. Pozor, lýkožrouti jsou zařazeni na seznam karanténních škodlivých organismů.

4. Zásilka musí být zcela prosta půdy, včetně znečištění půdou. Dřevo musí být bez poškození a napadení houbami.

5. Zásilka nesmí obsahovat další škodlivé organismy, jako jsou semena některých rostlin (např. Ambrosia spp., Cuscuta spp.).  

6. Zásilky kulatiny s kůrou musí být chemicky nebo fyzikálně ošetřeny.  

 

Možnosti ošetření a splnění fytosanitárních podmínek jsou následující.

 

FUMIGACE

       a) fosforovodík - pro dřevo s kůrou platí, že musí být ošetřeno fumigací fosforovodíkem dle požadavku – 2 g.m3 po dobu 5 dní a poté 1,5 g.m3 pod dobu 10 dní (koncentrace min. 200 ppm). Ošetření nelze provádět přímo v kontejnerech.  Doklad o provedení ošetření musí být dodán před vystavením rostlinolékařského osvědčení od společnosti, která disponuje oprávněním pro takové ošetřování.

       b) methylbromid - fumigace metylbromidem není v ČR povolena.

       c) etandinytril (EDN) – účinek srovnatelný nebo lepší než methylbromid, dávka 50g/m3 po dobu 10 hodin. Nelze fumigovat přímo kontejnery, ale dřevo na skládkách za splnění stanovených podmínek.  Doklad o provedení ošetření musí být dodán před vystavením rostlinolékařského osvědčení od společnosti, která disponuje oprávněním pro takové ošetřování.

       d) sulfurylfluorid  – je respektován jako náhrada za methylbromid, minimální teplota pro ošetření je 20°C, dávka přípravku je 120 g.m3 ,minimální koncentrace po 24 hod. musí být 58 g.m3 .  Doklad o provedení ošetření musí být dodán před vystavením rostlinolékařského osvědčení od společnosti, která disponuje oprávněním pro takové ošetřování.

       e) plynování pyrethroidy a organofosfáty – fumigační patrona se umístí dle návodu do naloženého kontejneru do prostoru a uvede v činnost.  Plynování pyrethroidy vykazuje v současných povětrnostních podmínek nedostatečnou účinnost, proto ÚKZÚZ toto ošetření pro kulatinu s kůrou nemůže považovat za dostatečnou. Je možné využívat k fumigaci pouze patrony s účinnou látkou ze skupiny organofosfátů. Doklad o provedení ošetření musí být dodán před vystavením rostlinolékařského osvědčení od společnosti, která disponuje oprávněním pro takové ošetřování.

 

Pro všechny fumigace v kontejneru platí přelepení větracích otvorů.

 

FYZIKÁLNÍ OŠETŘENÍ

- tepelné ošetření - jde spíše o alternativní možnost, kdy se dřevo podrobí tepelnému ošetření při 56 °C po dobu minimálně 30 minut (měřeno v nejsilnější části dřeva). Ošetření provádí registrovaní provozovatelé zařízení k hubení škodlivých organismů

 

MECHANICKÉ ODKORNĚNÍ

- odkornění – kmeny zcela bez kůry + fumigace insekticidní patronou (je možné použít pyrethroidy)

 

CHEMICKÝ POSTŘIK

1. postřik – provádí se postřikem kmenů před vlastní nakládkou do kontejneru, důležité je provést kvalitní ošetření ze všech stran kmenu. Povolené přípravky jsou uvedeny v aktuálním znění Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků. Do postřikové kapaliny je nutné přidávat barvivo z důvodu kontroly ošetření. Pro ošetřování je nutné mít osvědčení odborné způsobilosti pro práci s přípravky na ochranu rostlin.

2. mechanicko–chemické blokování výletu ŠO – nelze využít pro zásilky určené k vývozu.

 

Další informace obdržíte: ÚKZÚZ, Odbor dovozu a vývozu

tel. 545 110 490, odv@ukzuzcz