přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zařízení k ošetřování dřevěného obalového materiálu nebo dřeva

Zařízení k ošetřování dřevěného obalového materiálu nebo dřeva (sušárny) jsou používána k tepelnému ošetřování dřevěného obalového materiálu v souladu s mezinárodním standardem FAO ISPM 15, kterým je regulován pohyb dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) jako národní orgán ochrany rostlin dle mezinárodní úmluvy pro ochranu rostlin (IPPC) zabezpečuje plnění požadavků vycházejících z výše uvedených dokumentů. Pro uplatňování požadavků standardu FAO ISPM 15 byl zřízen systém registrace sušáren dřeva pro subjekty pracující v tomto oboru v ČR.

Požadavky na provozování sušáren dřevěného obalového materiálu nebo dřeva a povinnosti jejich provozovatelů jsou stanoveny zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“). Ustanovení § 68 zákona jsou prováděna vyhláškou č. 6/2020 Sb., o ošetřování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů.

Subjektům provozujícím sušárny používané k ošetřování dřevěného obalového materiálu je na základě schválení technologického postupu pro provozování sušárny a označování dřevěného obalového materiálu a kontroly funkční způsobilosti sušárny vydáno oprávnění k provozování sušárny a subjekty jsou zapsány do rejstříku provozovatelů.

ÚKZÚZ vede seznam způsobilých subjektů/sušáren dřeva.


27.7.2022

Kurz pro získání oprávnění ošetřovat dřevo a dřevěný obalový materiál PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 7 MB)

Prezentace z výukového kurzu určeného zejména pro subjekty zabývající se výrobou, ošetřováním a označováním dřevěného obalového materiálu v souladu s požadavky stanovenými platnou legislativou a standardem ISPM 15¨.


14.6.2021

Průvodce implementací ISPM 15 a dovozními požadavky některých zemí

FAO IPPC vydalo další revidovanou a doplněnou verzi standardu ISPM 15 s názvem "Regulation of Wood Packaging Material in International Trade (2019)".


3.2.2020

Změna předpisů pro ošetřování a označování dřevěného obalového materiálu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Ošetřování a označování dřevěného obalového materiálu se od letošního roku řídí novými požadavky.


28.6.2010

Informace pro veřejnost - Palety EUR podle ISPM 15 JPG Otevírá se do nového okna. (JPG, 2 MB)


18.1.2010

Informace Státní rostlinolékařské správy o riziku vývozu zboží do třetích zemí na dřevěných obalech neoznačených dle standardu ISPM 15 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 109 KB)


14.10.2009

FAO ISPM 15 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 348 KB)

Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu - český překlad revidovaného textu standardu.


2.10.2009

Informace SRS o opatřeních Evropské komise k pohybu dřevěných obalů z Portugalska PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 976 KB)


20.7.2009

FAO ISPM 15 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 89 KB)

Regulation of wood packaging material in international trade


16.1.2008

Informace SRS o ukončení výjimek pro dovoz dřevěných obalových materiálů původem ze třetích zemí s výjimkou Švýcarska PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 195 KB)


23.6.2006

Informace SRS - fumigace dřevěných obalů methylbromidem není v ČR povolena PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 198 KB)