přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dřevěný obalový materiál.

Dřevěný obalový materiál (DOM) používaný k přepravě zboží v mezinárodním obchodu musí podle mezinárodního standardu ISPM 15 a dalších souvisejících předpisů splnit požadavky na něj kladené. DOM musí být náležitě ošetřen a označen mezinárodní značkou se symbolem IPPC (International Plant Protection Convention).

Více >


zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2
23.10.2017

Informace k opravám palet

Palety, jakožto hojně rozšířené zboží, mohou společnosti přinést vážné problémy a komplikace, pokud obchod s paletami a kvalitativní požadavky na jejich výrobu a opravu nebudou dostatečně regulovány a kontrolovány ze strany státních orgánů. Do budoucna bude zapotřebí zefektivnit činnost ze strany státních orgánů, zejména pak činnost kontrolní, a to s cílem zamezení porušování stávajících právních předpisů. Asociace EPAL se svou činností snaží o docílení takového stavu obchodování s paletami, který bude dbát na bezpečnost a zdraví osob, minimalizaci vniku škod způsobených paletami, ochranu životního prostředí a v neposlední řadě také poctivost obchodních praktik při výkupu, prodeji a opravě palet


16.5.2017

Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu - Seminář Brno 11.5.2017

Dne 11. května 2017 uspořádal ÚKZÚZ v Brně pro provozovatele zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobce dřevěných obalů a vývozce, kteří prostřednictvím dřevěných obalů přepravují zboží, odborný workshop zaměřený na aktuální stav na tomto úseku.


1.11.2016

Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu

Dne 13. října 2016 uspořádal ÚKZÚZ odborný workshop určený pro provozovatele zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobce dřevěných obalů a vývozce zboží, které je přepravováno prostřednictvím dřevěných obalů. Cílem workshopu bylo seznámit přítomné s aktuálním stavem na úseku registrace technických zařízení k hubení škodlivých organismů, registrace výrobců obalů a problémů s vývozem a dovozem zboží, které je přepravováno pomocí těchto obalů.


3.5.2016

Příklady napadení dřevěných obalů

Informace pro vývozce a výrobce dřevěných obalů, které jsou určeny k přepravě komodit do USA. S ohledem na skutečnost, že USA velmi přísně kontrolují dovážený dřevěný obalový materiál a striktně požadují splnění dovozních fytosanitárních požadavků. ÚKZÚZ zveřejňuje fotografie závad obalů, které jsou předmětem vrácení zásilek zpět do země vývozu.


26.4.2016

Dřevěné obaly i nadále podléhají v USA přísné dovozní rostlinolékařské kontrole

ÚKZÚZ opět upozorňuje všechny vývozce zboží prostřednictvím dřevěných obalů do USA, ale i výrobce dřevěných obalů na skutečnost, že dřevěné obaly jsou v USA nadále podrobovány přísné dovozní rostlinolékařské kontrole. Za účelem zabránění šíření karanténních škodlivých organismů a rovněž invazních druhů prostřednictvím dřevěných obalů jsou v USA dovozním kontrolám podrobovány všechny zásilky, a to především u mezinárodních dodavatelských řetězců.


29.2.2016

Dřevěné obaly v zásilkách do automobilového průmyslu v USA

ÚKZÚZ jako Národní organizace ochrany rostlin v České republice, která provádí vývozní rostlinolékařské šetření u zásilek přepravovaných prostřednictvím dřevěných obalů, registraci subjektů vyrábějících obaly a dozor na dřevěnými obaly, již několikrát informoval vývozce o problémech při vývozu zásilek do USA spojených s použitím nekvalitního nebo napadeného dřeva.


12.11.2015

Dřevěný obalový materiál

Dřevěný obalový materiál (dále „DOM“) určený k přepravě zboží všeho druhu a dřevo používané k zaklínění nebo podepření přepravovaného nákladu (souhrnně dřevěné obaly) je prokázaným zdrojem zavlékání a šíření řady nebezpečných škůdců rostlin. Z tohoto důvodu byl přijat v rámci Mezinárodní konvence ochrany rostlin při FAO standard pro fytosanitární opatření č. 15, který zavádí pravidla pro pohyb obalů v rámci mezinárodního obchodu (standard ISPM 15).


22.5.2006

Informace o výskytu nežádoucích plísní na dřevěných obalech PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 181 KB)

zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2