přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dřevěný obalový materiál.

Dřevěný obalový materiál (DOM) používaný k přepravě zboží v mezinárodním obchodu musí podle mezinárodního standardu ISPM 15 a dalších souvisejících předpisů splnit požadavky na něj kladené. DOM musí být náležitě ošetřen a označen mezinárodní značkou se symbolem IPPC (International Plant Protection Convention).

Více >


zobrazit po
  • 1
14.3.2023

Informace o změně zákona č. 326/2004, o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů

ÚKZÚZ jako orgán rostlinolékařské péče v České republice, pod kterou spadá i registrace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobců dřevěného obalového materiálu, informuje, že od 14. prosince 2019 nabyl účinnosti zákon č. 369/2019 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.


17.12.2019

Žádost o vydání oprávnění SUŠÁRNY DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 77 KB)


17.12.2019

Žádost o vydání oprávnění výrobci DOM DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 72 KB)


26.11.2019

Technologicky list - fumigace SF a označování DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 67 KB)


26.11.2019

Technologicky list - provoz DH ošetřování DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 70 KB)


8.11.2019

Nařízení EP 2016/2031 a změny na úseku ošetřování a výroby dřevěných obalů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 278 KB)

Dřevěný obalový materiál


23.1.2019

Aktuální situace v registraci subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů (sušárny) a výrobců dřevěných obalů

Tisková zpráva – ÚKZÚZ upozorňuje subjekty, které byly u ÚKZÚZ registrovány v oblasti ošetřování, výroby a označování dřevěného obalového materiálu dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a které nevyužily přechodné období trvající od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018 pro obnovu nebo prodloužení platnosti jejich registrací, že registrace provedené mimo uvedené přechodné období jsou od 1. 1. 2019 neplatné!


5.10.2018

Pro obnovu/prodloužení osvědčení pro provozování technických zařízení (sušáren), výrobu dřevěných obalů a jejich označování zbývají už jen 3 měsíce

Aktualita - s odkazem na vydané upozornění ze dne 3. 9. 2018 upozorňujeme všechny registrované osoby, kterých se týká nutnost zaslání žádosti o prodloužení žádosti/obnovu registrace, aby tak učinili nejpozději do konce listopadu.


2.10.2018

Informace pro registrované provozovatele technických zařízení (sušáren) a výrobce dřevěných obalů

Na základě novely č. 299/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 326/2004 Sb.


3.9.2018

Upozornění na termín registrace pro subjekty provozující zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobce dřevěných obalů

Aktualita – Termín pro obnovu/prodloužení osvědčení pro provozování technických zařízení (sušáren), výrobu dřevěných obalů a jejich označování končí k 31. 12. 2018. Upozorňujeme tímto dotčené subjekty na blížící se termín ukončení registrace.


23.10.2017

Informace k opravám palet

Palety, jakožto hojně rozšířené zboží, mohou společnosti přinést vážné problémy a komplikace, pokud obchod s paletami a kvalitativní požadavky na jejich výrobu a opravu nebudou dostatečně regulovány a kontrolovány ze strany státních orgánů. Do budoucna bude zapotřebí zefektivnit činnost ze strany státních orgánů, zejména pak činnost kontrolní, a to s cílem zamezení porušování stávajících právních předpisů. Asociace EPAL se svou činností snaží o docílení takového stavu obchodování s paletami, který bude dbát na bezpečnost a zdraví osob, minimalizaci vniku škod způsobených paletami, ochranu životního prostředí a v neposlední řadě také poctivost obchodních praktik při výkupu, prodeji a opravě palet


16.5.2017

Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu - Seminář Brno 11.5.2017

Dne 11. května 2017 uspořádal ÚKZÚZ v Brně pro provozovatele zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobce dřevěných obalů a vývozce, kteří prostřednictvím dřevěných obalů přepravují zboží, odborný workshop zaměřený na aktuální stav na tomto úseku.


1.11.2016

Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu

Dne 13. října 2016 uspořádal ÚKZÚZ odborný workshop určený pro provozovatele zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobce dřevěných obalů a vývozce zboží, které je přepravováno prostřednictvím dřevěných obalů. Cílem workshopu bylo seznámit přítomné s aktuálním stavem na úseku registrace technických zařízení k hubení škodlivých organismů, registrace výrobců obalů a problémů s vývozem a dovozem zboží, které je přepravováno pomocí těchto obalů.


3.5.2016

Příklady napadení dřevěných obalů

Informace pro vývozce a výrobce dřevěných obalů, které jsou určeny k přepravě komodit do USA. S ohledem na skutečnost, že USA velmi přísně kontrolují dovážený dřevěný obalový materiál a striktně požadují splnění dovozních fytosanitárních požadavků. ÚKZÚZ zveřejňuje fotografie závad obalů, které jsou předmětem vrácení zásilek zpět do země vývozu.


26.4.2016

Dřevěné obaly i nadále podléhají v USA přísné dovozní rostlinolékařské kontrole

ÚKZÚZ opět upozorňuje všechny vývozce zboží prostřednictvím dřevěných obalů do USA, ale i výrobce dřevěných obalů na skutečnost, že dřevěné obaly jsou v USA nadále podrobovány přísné dovozní rostlinolékařské kontrole. Za účelem zabránění šíření karanténních škodlivých organismů a rovněž invazních druhů prostřednictvím dřevěných obalů jsou v USA dovozním kontrolám podrobovány všechny zásilky, a to především u mezinárodních dodavatelských řetězců.


29.2.2016

Dřevěné obaly v zásilkách do automobilového průmyslu v USA

ÚKZÚZ jako Národní organizace ochrany rostlin v České republice, která provádí vývozní rostlinolékařské šetření u zásilek přepravovaných prostřednictvím dřevěných obalů, registraci subjektů vyrábějících obaly a dozor na dřevěnými obaly, již několikrát informoval vývozce o problémech při vývozu zásilek do USA spojených s použitím nekvalitního nebo napadeného dřeva.


12.11.2015

Dřevěný obalový materiál

Dřevěný obalový materiál (dále „DOM“) určený k přepravě zboží všeho druhu a dřevo používané k zaklínění nebo podepření přepravovaného nákladu (souhrnně dřevěné obaly) je prokázaným zdrojem zavlékání a šíření řady nebezpečných škůdců rostlin. Z tohoto důvodu byl přijat v rámci Mezinárodní konvence ochrany rostlin při FAO standard pro fytosanitární opatření č. 15, který zavádí pravidla pro pohyb obalů v rámci mezinárodního obchodu (standard ISPM 15).


22.5.2006

Informace o výskytu nežádoucích plísní na dřevěných obalech PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 181 KB)

zobrazit po
  • 1