přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dřevěný obalový materiál.

Dřevěný obalový materiál (DOM) používaný k přepravě zboží v mezinárodním obchodu musí podle mezinárodního standardu ISPM 15 a dalších souvisejících předpisů splnit požadavky na něj kladené. DOM musí být náležitě ošetřen a označen mezinárodní značkou se symbolem IPPC (International Plant Protection Convention).

Falzifikáty dřevěného obalového materiálu. 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský stále zaznamenává případy dřevěných palet i dalších druhů obalů, které byly označeny neoprávněně za použití falešných značek IPPC. Upozorňujeme proto všechny vývozce, kteří využívají pro vývoz svého zboží mimo území Evropské unie dřevěné obaly, na rizika plynoucí z použití dřevěných obalových materiálů opatřených falešnou nebo nevyhovující značkou. 

Použitím dřevěného obalu s falešnou značkou se vývozce vystavuje riziku, že zásilka se zbožím nebude vpuštěna do země určení a může být vrácena zpět do země vývozu; může být ošetřena ve vstupním místě, nebo přeložena, a to vše na náklady vývozce, neboť na takovou zásilku je pohlíženo jako na neodpovídající dovozním požadavkům. Přiložené fotografie zobrazují dřevěné palety s falešnými značkami IPPC, které byly použity neoprávněně bez rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) o jejím přidělení. Takové obaly navíc nesou značku, jejích použití je v rozporu s ochrannou duševního vlastnictví, takové obaly mohou být zadrženy Celní správou a být znemožněno jejich používání. Symbol IPPC ve značce je totiž registrovanou ochrannou známkou.

ÚKZÚZ doporučuje všem subjektům zabývajícím se vývozem, ale i přepravou zboží do třetích zemí, aby věnovaly pozornost dřevěným obalům, a to nejen kvalitě jejich zpracování a označení značkou IPPC, ale také původu tohoto označení. Dřevěné obaly jsou neoprávněně označovány buďto značkami, které byly přiděleny jinému subjektu, než původci padělaného značení (jejich podoba je téměř identická), nebo značkami, které nesou údaje neodpovídající vzorům nebo obsahují vymyšlená evidenční čísla. Touto pozorností a péčí o dřevěné obaly lze předejít situacím, které mohou končit až navrácením zásilky do místa vývozu, což většinou bývá spojeno se zvýšenými finančními náklady na zásilku. Neoprávněně označený dřevěný obalový materiál nesplňuje většinou také další požadavky – nejsou dostatečně ošetřeny nebo nebyly vůbec ošetřeny proti škůdcům, jejichž případná přítomnost v obalech je stejně jako označení obalů předmětem kontrol před vpuštěním zásilky/dřevěných obalů na území země dovozu.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění (dále jen „zákonů) uvádí, že: osoba, která použije pro označování ošetřeného dřevěného obalového značku IPPC neoprávněně, se dopouští správního deliktu, za který jí hrozí ve správním řízení sankce od 50 do 200 tisíc korun. Dále také zákon uvádí v § 28 odst. 3), že za provedení ošetření a označení vyváženého dřevěného obalového materiálu odpovídá vývozce. Tzn., že vývozce musí mít jistotu, že dřevěné obaly, které nakoupí a má v úmyslu použít k vývozu zboží splňují všechny stanovené požadavky a to nejen pokud jde o ošetření a označení dřevěných obalů. Je nezbytné, aby obaly odpovídaly také dovozním požadavků země, kam budou se zásilkou/zbožím vyváženy, neboť tyto požadavky mohou obsahovat další náležitosti dřevěných obalů nebo požadovat další vlastnosti, zejména pokud jde o kvalitu použitého řeziva pro výrobu dřevěných obalů.

Seznam provozovatelů sušáren a výrobců dřevěného obalového materiálu zapsaných v úředním rejstříku ÚKZÚZ naleznete na internetu www.ukzuz.cz. Pro případné další informace lze kontaktovat Odbor dovozu a vývozu, Pracoviště DOM:
Ing. Petr Harašta, Ph.D.,
tel. 545 110 458, mob. 724 207 924
petrharasta@ukzuzcz

jarmilacerna@ukzuzcz

odv@ukzuzcz

Příklady falešných značek:

Falešná zančka

Falešná značka

Falešná zančka

Falešná značka

Falešná zančka

Falešná značka

Falešná zančka

Falešná značka

falešná značka

Falešná značka – vymyšlené evidenční číslo    Nevyhovující označení – záměrně nečitelné evidenční číslo

Falešná značka

Nevyhovující označení – záměrně nečitelné evidenční číslo

Falešná značka

Falešná značka

Falešná značka

Falešná značka


zobrazit seznam dalších článků