přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dřevěné obaly i nadále podléhají v USA přísné dovozní rostlinolékařské kontrole

25.4.2016

Tisková zpráva – ÚKZÚZ opět upozorňuje všechny vývozce zboží prostřednictvím dřevěných obalů do USA, ale i výrobce dřevěných obalů na skutečnost, že dřevěné obaly jsou v USA nadále podrobovány přísné dovozní rostlinolékařské kontrole. Za účelem zabránění šíření karanténních škodlivých organismů a rovněž invazních druhů prostřednictvím dřevěných obalů jsou v USA dovozním kontrolám podrobovány všechny zásilky, a to především u mezinárodních dodavatelských řetězců.

Kontroly se zaměřují na přítomnost živých hmyzích škůdců, ale také na tzv. známky (symptomy) napadení dřevěných obalů škodlivými organismy. Kontroly pokrývají veškerý dřevěný obalový materiál, to znamená i dřevěné obaly a pomocné dřevo, které jsou opatřeny značkou IPPC v souladu se standardem ISMP  15, tzn. obaly, které by měly být tepelně ošetřeny.  V případě zjištění známek napadení dřevěných obalů druhy hmyzu uvedenými v dovozních požadavcích USA (Cerambycidae, Buprestidae, Siricidae, Cossidae, Curculionidae, Platypodidae, Sesiidae nebo Scolytidae), jsou takové obaly podrobeny detailní kontrole a v případě nálezu hmyzu z uvedených čeledí, jsou takové obaly automaticky vraceny zpět do země původu. Zjištění těchto škůdců je považováno za potvrzení skutečnosti, že dřevěný obal nebyl ošetřen!  V případě, že obal nese příznaky napadení, je taková zásilka vyhodnocena jako riziková. I když jsou obaly dostatečně označené značkou IPPC, ale obsahují známky napadení, jsou považovány za nevyhovující fytosanitárním podmínkám USA.

V současnosti doporučujeme klást důraz na jedno z nejdůležitějších opatření, kterým je PREVENCE. Pro vývoz speciálně do USA požadujte výrobu dřevěných obalů z nenapadeného řeziva (dřeva bez příznaků napadení), bez kůry a požadujte po dodavateli záznam o ošetření. Ověřte si, zda je dodavatel registrován u ÚKZÚZ. Důkladné značení IPPC značkou by mělo být samozřejmostí.

Následné rozporování důvodů vrácení zásilky, dokazování a spory o náhradu vynaložených nákladů nebo i jiných ztrát je nadměrně složité, zdlouhavé a často bez záruky kladného vyřešení.