přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výjimky ze zákazu dovozu rostlinných komodit

Výjimky (tzv. derogace) z fytosanitárních požadavků týkajících se zákazu nebo omezení dovozu rostlinných komodit ze třetích zemí do EU, včetně vystavování rostlinolékařského osvědčení, stanovuje obvykle svým rozhodnutím Evropská Komise a členské státy EU je mohou (ale nemusí) využívat. V České republice rozhoduje o využívání výjimek stanovených Evropskou Komisí ze třetích zemí Ministerstvo zemědělství svým rozhodnutím.

Výjimky se využívají pouze tehdy, pokud jsou při dovozu zajištěny dostatečné fytosanitární záruky a jsou přijata opatření, které zabraňují zvýšenému riziku zavlečení škodlivých organismů.

V současné době lze v České republice využít následujících výjimek ze zákazu dovozu rostlin a rostlinných komodit:

 1.  ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. června 2002, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Korejské republiky.

 2. ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. listopadu 2002, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska.

 3. ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení nařízení Rady 2000/29/ES, pokud jde o špalky z dubu (Quercus L.) s kůrou původem ze Spojených států amerických.

 4.  PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/715, ze dne 11. května 2016, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí.

 5. ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. května 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně dřeva Thuja L. pocházejícího ze Spojených států amerických.

 6. ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. května 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně dřeva Thuja L. pocházejícího z Kanady.

 7. ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. června 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně tepelně ošetřeného dřeva jehličnanů pocházejícího z Kanady a kterým se stanoví podrobnosti systému ukazatelů pro tepelně ošetřené dřevo.

 8. ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. června 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně uměle vysušeného dřeva jehličnanů pocházejícího z Kanady a kterým se stanoví podrobnosti systému ukazatelů pro uměle vysušené dřevo.

 9. ROZHODNUTÍ KOMISE  ze dne 9. dubna 2003,  kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Argentiny.

 10. ROZHODNUTÍ KOMISE  ze dne 9. dubna 2003,  kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Chile.

 11. ROZHODNUTÍ KOMISE  ze dne 21. ledna 2005,  kterým se členským státům povoluje dočasně poskytovat odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES pro dovoz zeminy zamořené pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami za účelem dekontaminace.

 12. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE  ze dne 28. listopadu 2011, kterým se některým členským státům povoluje stanovit dočasné odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o sadbové brambory pocházející z některých provincií Kanady.

 13.  PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISEze dne 30. července 2013,kterým se členským státům povoluje stanovit odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z libanonských regionů Akkar a Bekaa, s výjimkou brambor určených k výsadbě.

 14.  PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISEze dne 18. prosince 2013,kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických.

 15.  PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/179 ze dne 4. února 2015, kterým se členským státům povoluje stanovit odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o dřevěný obalový materiál z jehličnanů (Coniferales) v podobě beden na střelivo původem ze Spojených států amerických pod kontrolou Ministerstva obrany USA.

 16.  PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2004 ze dne 14. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/780/EU, kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických.

 17.  PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/412 ze dne 17. března 2016, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející z Kanady nebo zpracované v Kanadě.
 18. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/204 ze dne 3. února 2017, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející ze Spojených států amerických nebo tam zpracované, a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2416, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire.

 19.  PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/487 ze dne 17. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2005/51/ES, pokud jde o období, během něhož může být zemina zamořená pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami dovážena do Unie za účelem dekontaminace.

   

O povolení dovozu se žádá Ministerstvo zemědělství, Odbor rostlinných komodit, které na základě stanoviska ÚKZÚZ, povolí nebo zamítne dovoz. Před vlastním povolením je nutné, aby dovozce disponoval místem, které bude splňovat podmínky stanovené legislativou.


8.9.2014

Výjimka, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Chile PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 676 KB)


8.9.2014

Výjímka, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Argentiny PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 676 KB)


8.9.2014

Výjimka - pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 57 KB)


8.9.2014

Výjimka pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Korejské republiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 196 KB)


8.9.2014

Výjimka, pokud jde o špalky z dubu (Quercus L.) s kůrou původem ze Spojených států amerických PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 692 KB)


8.9.2014

Výjimka pro dovoz zeminy zamořené pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami za účelem dekontaminace PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 160 KB)