přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dovoz ze třetích zemí

Nově ÚKZÚZ provádí v rámci dovozu i kontrolu produktů ekologického zemědělství původem ze třetích zemí. Tato kompetence vyplývá ze zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ÚKZÚZ je tedy společně se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Státní veterinární správou úředním orgánem, který tyto kontroly zajišťuje při dovozu rostlin a některých rostlinných produktů.

Tato kompetence vyplývá ze zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ÚKZÚZ je tedy společně se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Státní veterinární správou úředním orgánem, který tyto kontroly zajišťuje při dovozu rostlin a některých rostlinných produktů.

Místem provádění úředních kontrol produktů ekologického zemědělství a produktů z přechodného období za účelem ověření souladu s nařízením Rady (EU) 2018/848 jsou určená Místa propuštění do volného oběhu a Stanoviště hraniční kontroly určené pro kontroly bioproduktů.

V případě kontrol ÚKZÚZ tyto kontroly budou probíhat ve vstupních místech Praha, Brno a Ostrava, popř. v místech vykládek zásilek. Výsledkem kontroly je vydání tzv. Potvrzení o kontrole, který dovozce obdrží společně s dokladem o fytosanitární kontrole zásilky.

Pro další informace se obraťte na Odbor dovozu a vývozu ÚKZÚZ, mail odv@ukzuzcz

 

Registrace a evidence dodavatelů


zobrazit po
  • 1
6.4.2023

Úprava testování zásilek květin při dovozu ze třetích zemí

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření testování květin a bylin určených k pěstování, původem ze třetích zemí. Cílem je zvýšení pravděpodobnosti záchytu škodlivých organismů u dovážených bezpříznakových komodit.


15.3.2023

Platné fytosanitární podmínky pro export dřeva do třetích zemí

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) sděluje nové podmínky vystavení rostlinolékařských dokladů (rostlinolékařská osvědčení, předvývozní osvědčení) pro export surového dřeva s kůrou do třetích zemí. Zároveň informuje o podmínkách ošetření dřeva ve venkovním prostředí, které budou platné od 20. března 2023.


9.3.2023

Dovoz Ligustrum delavayanum a Ligustrum japonicum ze Spojeného království

ÚKZÚZ informuje, že od 22.3.2023 je nově možné ze Spojeného království dovážet až dvacetileté rostliny k pěstování druhů Ligustrum delavayanum a Ligustrum japonicum v pěstebním substrátu, s maximálním průměrem 18 cm u paty kmene. Rostlinolékařské osvědčení musí v dodatkovém prohlášení obsahovat garanci, že je zásilka v souladu s prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/1213 a specifikovat místo produkce registrovaného pěstitele.


3.3.2023

Dovoz rostlin náchylných k napadení bakterií Xylella fastidiosa do České republiky má pozastaveno patnáct zemí

Tisková zpráva – Na základě rozhodnutí Evropské unie odmítá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) dovážené zásilky s rostlinami náchylnými k bakterii Xylella fastidiosa. Opatření se týká zásilek s rostlinolékařským osvědčením vydaným po prvním březnu 2023, celkem z patnácti určených zemí.


4.8.2022

Odklad úplných rostlinolékařských kontrol při dovozu do Spojeného království

Tisková zpráva – Spojené Království Velké Británie a Severního Irska odložilo zavedení úplných kontrol v sektoru zdraví rostlin při dovozu do Velké Británie do konce roku 2023. Nadále tak budou platit současné podmínky pro dovoz rostlin a rostlinných produktů.


18.5.2022

Úprava testování zásilek osiv rostlin při dovozu ze třetích zemí

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření vzorkování a testování osiv rostlin původem ze třetích zemí na přítomnost škodlivých organismů. Cílem je zvýšit pravděpodobnost záchytu patogenů a škůdců, kteří by při absenci testování nemuseli být včas v dováženém osivu odhaleni, a mohli tak způsobit snížení výnosu a kvality sklizně z porostů založených z infikovaného osiva.


1.2.2022

Nové požadavky na dovoz ovoce a zeleniny ze třetích zemí

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje dovozce na zásadní změnu v dovozních fytosanitárních podmínkách pro některé druhy ovoce a zeleniny. Změny mají za cíl předcházet zavlékání, usídlení a šíření škodlivých organismů rostlin na území Unie.


31.1.2022

Nové požadavky na dovoz ovoce a zeleniny od 11. dubna 2022

Od 11. dubna 2022 se mění dovozní podmínky pro některé druhy ovoce a zeleniny. Na některé druhy se budou vztahovat dodatečné nebo změněné požadavky. Tyto změny se dotknou rodu Annona, Carica papaya, Psidium gujava, rodů Capsicum, Solanum a Momordica. Změny souvisí s novými karanténními organismy a s přísnějšími požadavky na řadu stávajících karanténních organismů.


27.1.2022

Změna ve fytosanitární kontrole při dovozu zásilek z Běloruska, Číny a Indie

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o změně při provádění rostlinolékařské kontroly dřevěného obalového materiálu při dovozu zásilek z Běloruska, Číny a Indie. Tato kontrola musí nyní předcházet zahájení řízení o změně celního režimu.


26.1.2022

Provádění kontrol dřevěného obalového materiálu při dovozu podle nařízení EU 2021/127

ÚKZÚZ s ohledem na propojení celních informačních systémů s TRACES NT upřesňuje postup pro přihlášení zásilek a způsob odbavování zásilek spadajících pod nařízení EU 2021/127. Od 1. března 2021 Evropská unie přistoupila k mimořádným opatřením při dovozu některých zásilek z Běloruska, Číny a Indie. Opatření mají za cíl omezovat zavlékání škodlivých organismů vázaných na dřevěný obalový materiál. Součástí nových povinností je dovozní fytosanitární prohlídka zásilky se záznamem v systému TRACES NT před změnou celního režimu. Od 1.1.2022 Celní správa propojila celní informační systém se systémem TRACES NT, proto nyní dochází k ujednocení systému odbavování.


18.10.2021

Stanovení termínu pro oznamování a předkládání zásilek k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly - mezinárodní letiště Václava Havla Praha PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 224 KB)

V návaznosti na Nařízení č. 4/2021 ředitele Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin stanovuji termín pro oznámení a fyzické předložení zásilek k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly na stanovišti hraniční kontroly na mezinárodním letišti Václava Havla, Laglerové 6, 160 08 Praha 6 – Ruzyně, takto: dovozní rostlinolékařská kontrola zásilky bude provedena v den předložení této zásilky pouze tehdy, bude-li tato zásilka oznámena a fyzicky předložena k provedení této kontroly nejpozději do 18.30 hodin daného dne. Zásilky předložené k provedení kontroly později budou odbaveny v následujícím pracovním dni, a to v PO – PA v provozní době od 8.00-20.00 hodin, v SO a NE na základě dohody mezi žadatelem a pracovníkem stanoviště hraniční kontroly na mezinárodním letišti Václava Havla.


8.6.2021

ÚKZÚZ upřesňuje postup pro přihlášení zásilek a systém odbavování zásilek spadajících pod nařízení EU 2021/127

Evropská unie přistoupila od 1. 3. 2021 ke změně opatření při dovozu některých komodit z Běloruska, Číny a Indie. Opatření mají za cíl omezovat zavlékání škodlivých organismů prostřednictvím dřevěného obalového materiálu (dále DOM). Součástí nových povinností je oznámit zásilku prostřednictvím systému TRACES NT a zejména zajistit inspektorům přístup k zásilce k prohlídce před změnou celního režimu. S hledem na stále se opakující problémy s prováděním kontrol, ÚKZÚZ zveřejňuje proces rostlinolékařských kontrol těchto zásilek.


13.11.2019

TRACES NT - postup zadávání PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 10 MB)


8.11.2019

Změny v dovozu s ohledem na nové Nařízení EP 2016/2031 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 279 KB)


12.2.2018

Upozornění na změny v dovozní rostlinolékařské kontrole

V souvislosti s novelou vyhlášky č.215/2008 Sb., týkající se opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, byl rozšířen seznam komodit, které povinně podléhají dovozní rostlinolékařské kontrole. Došlo k úpravě celních kódů u dřeva a nový předpis mění i požadavky na splnění některých zvláštních podmínek u komodit, které musí být garantovány prostřednictvím rostlinolékařského osvědčení.6.2.2017

Rostlinolékařské podmínky České republiky pro dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných souvisejících předmětů ze třetích zemí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Aktualizováno - květen 2019.


15.6.2012

Dovozní rostlinolékařská kontrola poštovních zásilek – Celní pošta Praha PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 139 KB)

zobrazit po
  • 1