přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Fytosanitární požadavky při vývozu rostlin z ČR

22.3.2013

1. Co zjistit před uskutečněním vývozu rostlin?

Nejdříve je nutné zjistit dovozní požadavky konkrétní dovozní země pro dané rostliny nebo rostlinné produkty. Získat je lze obvykle prostřednictvím svého obchodního partnera u národní organizace ochrany rostlin dovozní země. Rovněž můžete kontaktovat ÚKZÚZ, která disponuje podmínkami dovozu velké části států a kde získáte další potřebné informace.

2. Je při vývozu potřeba dovozní povolení (Import permit)?

Některé země (např. Ukrajina, USA) podmiňují možnost dovozu určitých rostlin nebo rostlinných produktů vydáním dovozního povolení. Toto povolení vydává obvykle národní organizace ochrany rostlin dovozní země. Podrobnější informace rovněž můžete získat u inspektorů ÚKZÚZ.

3. Kde získat rostlinolékařské osvědčení?

Potřeba vystavení rostlinolékařského osvědčení se řídí fytosanitárními dovozními požadavky dovozní země pro danou komoditu. Většinou je vyžadováno při vývozu rostlin k dalšímu pěstování (rostliny s kořeny, školkařské výpěstky, hrnkové pokojové květiny, ale i cibule a hlízy, rouby, očka, osivo), ovoce, zeleniny, zrna a nezpracovaných nebo jednoduše zpraco­vaných rostlinných produktů (např. mletím nebo sušením). Rostlinolékařské osvědčení vystavuje inspektor ÚKZÚZ pro dovoz a vývoz. Seznam inspektorů a jejich rozmístění naleznete zde: (viz. kontakty).

4. Jak o vydání rostlinolékařského osvědčení požádat?

Žádost o vydání rostlinolékařského osvědčení se podává písemně (viz. formulář žádosti) nebo elektronicky (pro elektronické podání je nutná registrace). Písemnou žádost je možné předat osobně, zaslat e-mailem nebo datovou schránkou. Písemnou žádost o vystavení rostlinolékařského osvědčení předkládá vývozce nejméně 2 pracovní dny před dnem naložení zásilky.

5. Co je třeba splnit při vývozu rostlin nebo rostlinných produktů z České republiky z hlediska rostlinolékařských předpisů?

To záleží na fytosanitárních dovozních požadavcích konkrétní dovozní země. Obecně lze říci, že zásilka rostlin nebo rostlinných produktů musí být obvykle před vývozem odborně zkontrolována inspektorem  ÚKZÚZ. Kontrola je zaměřena na splnění fytosanitárních dovozních požadavků dovozní země. Na základě této kontroly vystaví inspektor rostlinolékařské osvědčení.

6. Jak se na kontrolu připravit?

Vývozce by si měl připravit  požadované  dokumenty  (např.: dovozní povolení, certifikáty o původu, uznávací listy pro osivo a sadbu, kopii RO, fakturu o nákupu, harmonizovaný formulář vnitřní fytosanitární komunikace v EU, RL pas, protokoly o ÚKZÚZ apod.) a umožnit prohlídku celé zásilky. Vystavení RO je zpoplatněno kolkem v hodnotě 500 Kč.

7. Co zajistit, požaduje-li dovážející země kontrolu rostlin v průběhu vegetace?

V takovém případě je nutné, aby vývozce včas informoval o zamýšleném vývozu  ÚKZÚZ, aby v místě produkce rostlin nebo rostlinných produktů mohla být provedena potřebná šetření. Další informace jsou uvedeny v kapitole Provedení šetření v průběhu pěstování, výroby a zpracování.

8. Co dělat, když odběratel požaduje vystavení rostlinolékařského osvědčení v rámci států EU?

Vystavení rostlinolékařského osvědčení v rámci států EU není v současné době, až na výjimky (tranzit), možné. V tomto případě může ÚKZÚZ vydat tzv. „Harmonizovaný formulář vnitřní fytosanitární komunikace“, který umožňuje garantovat zdravotní stav zásilky v rámci EU.

 Dokument vnitřní fytosanitární komunikace, který umožňuje garantovat zdravotní stav zásilky v rámci EU.

9. Jak je to s vývozem do Švýcarka?

Při vývozu většiny rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů se uplatňují stejné podmínky jako při vývozu do ostatních států EU.