přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výroční zpráva Státní rostlinolékařské správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2010.

26.2.2010

Výroční zprávu předkládá Státní rostlinolékařská správa jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

odst. 1 písm. a)

V roce 2010 přijala Státní rostlinolékařská správa 1238 žádostí o informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Ve 2 případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

odst. 1 písm. b)

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo ve 2 případech podáno odvolání.

odst. 1 písm. c)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebylo vedeno soudní řízení.

odst. 1 písm. d)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebyla Státní rostlinolékařskou správou poskytnuta žádná výhradní licence.

odst. 1 písm. e)

Ve věci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a.

odst. 1 písm. f)

U podaných informací se v převážné většině jednalo o informace poskytnuté na základě žádosti podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., podaných ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Ing. Zbyněk Škodáček

tiskový mluvčí SRS

 č.j.: SRS 020528/2011