přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Biologická účinnost

Požadavky na počet pokusů pro hodnocení účinnosti v registračním řízení jsou stanoveny metodikami EPPO PP 1/226 (Number of efficacy trials) a PP 1/241 (Guidance on comparable climates).

Požadovaný počet plně využitelných pokusů podle metodiky EPPO PP 1/226:

Hlavní ŠO v hlavní plodině                                       10 (v rozsahu 6–15)

Vedlejší ŠO, vedlejší plodina, minoritní použití            3 (v rozsahu 2–6)

Hlavní ŠO; kryté prostory                                         6 (v rozsahu 4–8)

 

Působení přípravku na ochranu rostlin musí být zkoumáno ve srovnání s vhodnými referenčními přípravky, pokud existují.

Vhodný referenční přípravek je definován jako povolený přípravek na ochranu rostlin, který prokázal dostatečné působení v praxi za zemědělských, rostlinolékařských a environmentálních podmínek (včetně klimatických) v oblasti navrženého použití. Obecně musí mít typ formulace, účinky na škodlivé organismy, spektrum působení a způsob použití blízké zkoušenému přípravku na ochranu rostlin.

Herbicidy - stupnice citlivosti plevelů pro ČR

Fungicidy, zoocidy

Dávkování POR v prostorových kulturách