přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední

14.3.2016

Háďátko borovicové Bursaphelenchus Xylophilus PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 748 KB)

Závažný invazní škůdce borovic.


14.3.2016

Bakterie Xylella Fastidiosa PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Závažný patogen hospodářských rostlin - ovocných plodin a révy vinné22.10.2013

Phytophthora ramorum, P. kernoviae PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Phytophthora ramorum a Phytophthora kernoviae jsou poměrně nedávno popsané invazní druhy, které působí významné ekonomické i ekologické škody na celé řadě okrasných stromů a keřů, stejně tak i na lesních dřevinách.


22.10.2013

Háďátko borovicové Bursaphelenchus xylophilus PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Háďátko borovicové je celosvětově významným invazním škůdcem borovic. Napadá zdravé či ještě vitální stromy a poškozuje jejich dřevní pletiva, která ztrácejí schopnost transportovat vodu, a stromy následně chřadnou a odumírají. Přenos háďátka z napadených stromů na nenapadené zprostředkovávají tesaříci (kozlíčci) z rodu Monochamus.


22.10.2013

Karanténní nepoviry okrasných rostlin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Virus kroužkovitosti tabáku (TRSV) a virus kroužkovitosti rajčete (ToRSV) jsou karanténními škodlivými organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je na území EU zakázáno. Virus kroužkovitosti tabáku byl poprvé popsán v Americe ve 30. letech 20. století na rostlinách tabáku virginského (Nicotiana tabacum). Ve své domovině může způsobovat až 100% ztráty pěstitelům sóji luštinaté (Glycine max), na které je původcem spály pupenů. Virus kroužkovitosti rajčete byl definitivně popsán a pojmenován v 50. letech 20. století, avšak objeven byl již v roce 1936. Virus kroužkovitosti rajčete je jedním z nejškodlivějších virů ovocných stromů a drobného ovoce v Severní Americe


8.8.2013

Háďátko Ditylenchus destructor PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 974 KB)

Háďátko Ditylenchus destructor je známé především svojí destruktivní činností v pletivech bramboru. Na silně zamořeném pozemku mohou ztráty dosáhnout až 70-80 procent. Hostitelských druhů, které toto háďátko napadá, je však mnohem více.


8.8.2013

Pilatěnka Aproceros leucopoda PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 705 KB)

Pilatěnka Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939 je invazní listožravý škůdce jilmů, který se od roku 2003 šíří v Evropě. Žírem larev na jilmových listech může A. leucopoda způsobit vážné defoliace jilmů, jak v městských oblastech, tak podél silnic a v lesích.


22.10.2012

Hlemýždík kropenatý PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Hlemýždík kropenatý je novým plžem, který se objevil na území České republiky. Hospodářské škody působené hlemýždíkem jsou známé z řady zemí, jak na zelenině (např. zelí, kapusta, salát, rajče), na ovocných plodinách a révě vinné, tak i na okrasných rostlinách.


18.10.2012

Maloplodost třešně PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Choroba maloplodost třešně se vyskytuje celosvětově ve všech oblastech pěstování třešní. V Evropě byla detekována v řadě zemí, např. Belgii, Itálii, Německu, Polsku, Rumunsku, Řecku, Švýcarsku a Velké Británii. V České republice byly v posledních letech zjištěny ojedinělé výskyty této choroby, a to na třešních i višních, na kterých byly rovněž pozorovány příznaky napadení. Původce maloplodosti třešně je podle platné fytosanitární legislativy EU a ČR regulovaným škodlivým organismem, jehož neevropské izoláty je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území EU.


9.7.2012

Původce chřadnutí a prosychání borovic - Sphaeropsis sapinea PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Sphaeropsis sapinea je významný houbový patogen s prakticky celosvětovým rozšířením. Úspěšně parazituje především na dřevinách různým způsobem oslabených, zároveň přežívá i jako saprofyt.


9.7.2012

Octomilka - Drosophila suzukii PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 701 KB)

Octomilka Drosophila suzukii je škůdcem dozrávajících plodů ovoce s tenkou pokožkou, který se v posledních letech invazním způsobem velice rychle šíří do nových oblastí, kde působí závažné škody.


10.4.2012

Původce padlí révy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 804 KB)

Patogen, Erysiphe necator, je severoamerického původu, původní areál rozšíření se nacházel na jihovýchodě Spojených států amerických, vyskytoval se na volně rostoucích amerických druzích rodu Vitis (réva). V dnešní době se padlí révy řadí mezi nejvýznamnější choroby révy vinné. V minulosti byla nejvýznamnější chorobou révy na našem území plíseň révy (původce Plasmopara viticola). V posledních letech jsou však škodlivé výskyty padlí révy častější a také ekonomicky závažnější.


5.1.2012

Nový škůdce rajčat - makadlovka Tuta absoluta PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 689 KB)

Makadlovka Tuta absoluta patří v původních oblastech výskytu v Jižní Americe k nejvýznamnějším škůdcům porostů rajčat. V posledních letech bylo zaznamenáno její masové šíření v jižních částech Evropy, zejména ve Španělsku, kde způsobuje ekonomické ztráty vyšší než 50 %.


5.1.2012

Virus šarky švestky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 429 KB)

Virus šarky švestky je nejškodlivějším a nejrozšířenějším virem peckovin v Evropě. Hospodářské ztráty jsou způsobeny nejen snížením výnosů plodů, jejich velikostí a kvality, ale také zhoršením kondice a předčasným odumíráním napadených stromů.


5.1.2012

Dřepčíci rodu Epitrix PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 485 KB)

Larvy dřepčíků rodu Epitrix způsobují povrchová poškození hlíz bramboru, které se tím stávají neprodejnými jako konzumní a možnost jejich použití je omezena pouze na průmyslové zpracování nebo ke krmným účelům. Riziko rozšíření tohoto nepůvodního evropského brouka je tak významné, že se v EU začala připravovat mimořádná fytosanitární opatření k zabránění šíření těchto druhů.


9.12.2011

Candidatus Phytoplasma mali Proliferace jabloně PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Proliferace jabloně je významnou chorobou jabloní, známou již od počátku minulého století, která se vyskytuje ve většině oblastí pěstování jabloní v Evropě a v mnoha evropských zemích působí značné ekonomické škody. Původcem této choroby je fytoplazma proliferace jabloně (Apple proliferation phytoplasma), nově nazvaná Candidatus Phytoplasma mali.


9.12.2011

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. původce bakteriální spály jabloňovitých PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. je původce bakteriální spály jabloňovitých a napadá rostliny z čeledi růžovitých (Rosaceae), především hrušeň a jabloň, ve volné přírodě pak hlavně hloh. Celosvětově je tento patogen považován za nejdestruktivnější bakteriální onemocnění této čeledi.


9.12.2011

Kozlíčci rodu Monochamus - potenciální přenašeči háďátka borovicového v ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Po zavlečení háďátka borovicového do Evropy a jeho rozšíření na území Portugalska a částečně i Španělska vzrostl význam evropských druhů kozlíčků rodu Monochamus, zvláště těch, které mohou být přenašeči háďátka, neboť ani veškerá přijatá úřední opatření nezabránila šíření háďátka v Portugalsku, které stále pokračuje a představuje přímé ohrožení i pro území ČR.


18.7.2011

Křísek polní Psammotettix alienus, přenašeč viru zakrslosti pšenice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Křísek polní, jeden z našich nejhojnějších křísků, se běžně vyskytuje na nejrůznějších zatravněných místech. Jako široký polyfág a dosud jediný známý přenašeč viru zakrslosti pšenice – Wheat dwarf virus (WDV) patří, vzhledem k narůstajícímu výskytu virových zakrslostí, k významným škodlivým organismům především ozimých obilnin.


18.7.2011

Phytophthora infestans původce chorob plísně bramboru a rajčete PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 275 KB)

Plíseň bramboru je jednou z nejvýznamnějších chorob bramboru, která rozhodující měrou ovlivňuje výnos, tržní kvalitu i výši ztrát během skladování.


18.7.2011

Křídlatky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 465 KB)

Křídlatky se v České republice řadí mezi invazní rostliny, které se nekontrolovaně šíří mimo svůj původní areál rozšíření a vytlačují domácí druhy rostlin.


18.7.2011

Viroid zakrslosti chryzantémy (CSVd) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Chryzantéma je celosvětově druhou nejdůležitější okrasnou rostlinou pěstovanou k řezu. Při pěstování citlivých odrůd, u kterých v důsledku napadení CSVd dochází k projevu příznaků, jakou jsou menší, vybledlé květy, nerovnoměrné kvetení a výrazná, až 50% zakrslost rostlin.


23.2.2011

Tesaříci rodu Anoplophora v Evropě PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 455 KB)

Tesaříci rodu Anoplophora jsou nápadní tesaříkovití brouci původem z Asie. Několik druhů tohoto rodu je významnými škůdci listnatých dřevin.


21.1.2011

Nebezpečný škůdce kaštanovníků žlabatka Dryocosmus kuriphilus PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 328 KB)

Žlabatka Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu) je drobný hálkotvorný zástupce blanokřídlého hmyzu s původním rozšířením v Asii.


5.1.2011

Strupovitost jabloně PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 265 KB)

Nejvýznamnější houbová choroba jabloní Venturia inaequalis.4.1.2011

Krytonosec kořenový PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 275 KB)

Stenocarus ruficornis4.1.2011

Hálkotvorná háďátka PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 245 KB)

Meloidogyne chitwoodi a Meloidogyne fallax


4.1.2011

Bolševník velkolepý PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 7 MB)

Bolševník velkolepý je jedním z nejznámějších a také nejvýznamnějších invazních nepůvodních rostlinných druhů v České republice i v Evropě.


4.1.2011

Bakteriální vadnutí rajčete PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 416 KB)

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis20.10.2009

Chřadnutí a odumírání révy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

chřadnutí mladých keřů révy


9.2.2009

Chřadnutí hrušně PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Candidatus Phytoplasma pyri


9.2.2009

Monilinia fructicola PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

(G. Winter) Honey 1928


9.2.2009

Plíseň slunečnice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Plasmopara halstedii


9.2.2009

Původce antraknózy jahodníku PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Colletotrichum acutatum11.2.2008

Fytoplazmy na révě vinné PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 966 KB)

Charakteristika fytoplazem na révě vinné se zaměřením na fytoplazmu stolburu bramboru a fytoplazmu zlatého žloutnutí révy


11.2.2008

Gibberella circinata PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

celosvětové nebezpečí pro borovice


11.2.2008

Zavíječ kukuřičný PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 435 KB)

Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)


31.8.2007

Bakteriální kroužkovitost bramboru PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 540 KB)

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.18.5.2007

Černopáska bavlníková PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 332 KB)

Heliothis (Helicoverpa) armigera (Hübner, 1808)

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední