přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po

14.3.2016

Háďátko borovicové Bursaphelenchus Xylophilus PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 748 KB)

Závažný invazní škůdce borovic.


14.3.2016

Bakterie Xylella Fastidiosa PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Závažný patogen hospodářských rostlin - ovocných plodin a révy vinné22.10.2013

Phytophthora ramorum, P. kernoviae PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Phytophthora ramorum a Phytophthora kernoviae jsou poměrně nedávno popsané invazní druhy, které působí významné ekonomické i ekologické škody na celé řadě okrasných stromů a keřů, stejně tak i na lesních dřevinách.


22.10.2013

Háďátko borovicové Bursaphelenchus xylophilus PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Háďátko borovicové je celosvětově významným invazním škůdcem borovic. Napadá zdravé či ještě vitální stromy a poškozuje jejich dřevní pletiva, která ztrácejí schopnost transportovat vodu, a stromy následně chřadnou a odumírají. Přenos háďátka z napadených stromů na nenapadené zprostředkovávají tesaříci (kozlíčci) z rodu Monochamus.

zobrazit po