přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
27.9.2013

Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v České republice v roce 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Vydáním publikace Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v České republice v roce 2012 dochází k završení úsilí terénních pracovníků Státní rostlinolékařské správy (SRS), kteří se hlavní měrou podíleli na sběru použitých dat. Tato publikace již tradičně shrnuje výsledky společné práce pracovníků Sekce ochrany proti škodlivým organismům, která zabezpečuje metodické řízení a vyhodnocení monitoringu všech škodlivých organismů, a rostlinolékařských inspektorů Sekce územních útvarů, kteří monitoring provádějí.


5.4.2013

Národní plán fytokontroly na rok 2013 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 264 KB)

Národní plán fytokontroly na stávající rok 2013 přináší mimo jiné detailní popis činností jednotlivých odborných útvarů Státní rostlinolékařské správy, jejích rostlinolékařských inspektorů, rozsahy prováděných úředních kontrol vykonávané naším úřadem či plánované počty kontrol subjektů používajících v rámci svého podnikání přípravky na ochranu rostlin.


22.10.2012

Monitorování letu mšic v České republice v roce 2011 a jejich očekávaný stav v roce 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Rok 2011 se stal jubilejní dvacátou sezónou celoročního sledování letové aktivity hospodářsky významných druhů mšic pomocí sacích pastí typu Johnson–Tailor. Na našem území jsou tyto pasti v provozu od 1. dubna do 30. listopadu. Přehled o letové aktivitě mšic v roce 2011 byl zpracován z podkladů a informací získaných denním vyhodnocováním úlovků mšic.


7.9.2012

Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v České republice v roce 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Tato publikace již tradičně shrnuje výsledky společné práce pracovníků Sekce ochrany proti škodlivým organismům, která zabezpečuje metodické řízení a vyhodnocení monitoringu všech škodlivých organismů, a rostlinolékařských inspektorů Sekce územních útvarů , kteří monitoring provádějí.


10.4.2012

Přehled výskytu sledovaných škodlivých organismů a poruch na území ČR v roce 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 7 MB)

Přehled obsahuje evidenci výskytu vybraných škodlivých organismů v textové a mapové formě a charakteristku meteorologických podmínek pro jejich výskyt. V publikaci lze také nalézt grafické přehledy průběhu náletů vybraných druhů motýlů s noční aktivitou do světelných lapačů.


5.4.2012

Národní plán fytokontroly na rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Národní plán fytokontroly na stávající rok 2012 přináší mimo jiné detailní popis činností jednotlivých odborných útvarů Státní rostlinolékařské správy, jejích rostlinolékařských inspektorů, rozsahy prováděných úředních kontrol vykonávané naším úřadem či plánované počty kontrol subjektů používajících v rámci svého podnikání přípravky na ochranu rostlin.


2.12.2011

Dovoz a vývoz rostlin a dřevěného obalového materiálu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Snahou této publikace je podat komplexní informaci o dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí do České republiky a vývozu těchto komodit z České republiky do třetích zemí.


3.10.2011

Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v České republice v roce 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Vydáním publikace Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v České republice v roce 2010 dochází k završení úsilí terénních pracovníků Státní rostlinolékařské správy, kteří se hlavní měrou podíleli na sběru použitých dat. Tato publikace již tradičně shrnuje výsledky společné práce pracovníků Sekce ochrany proti škodlivým organismům, která zabezpečuje metodické řízení a vyhodnocení monitoringu všech škodlivých organismů, a rostlinolékařských inspektorů Sekce územních útvarů, kteří monitoring provádějí.


3.10.2011

Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v České republice v roce 2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Vydáním publikace Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v České republice v roce 2009 dochází k završení úsilí terénních pracovníků Státní rostlinolékařské správy, kteří se hlavní měrou podíleli na sběru použitých dat. Tato publikace již tradičně shrnuje výsledky společné práce pracovníků Sekce ochrany proti škodlivým organismům, která zabezpečuje metodické řízení a vyhodnocení monitoringu všech škodlivých organismů, a rostlinolékařských inspektorů Sekce územních útvarů, kteří monitoring provádějí.


29.8.2011

Karanténní škodlivé organismy na lesních dřevinách PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Cílem publikace je seznámit veřejnost se škůdci a původci chorob lesních dřevin regulovanými fytosanitárními předpisy na území Evropské unie, tedy i České republiky. Organismy vyjmenované v těchto předpisech mají tzv. karanténní status, což znamená, že rostlinolékařské služby členských států EU jsou povinny vykonávat úřední ochranu proti jejich zavlékání a rozšiřování. Na území ČR za tuto činnost zodpovídá Státní rostlinolékařská správa, která je spolu s Ministerstvem zemědělství orgánem státní správy ve věcech rostlinolékařské péče v ČR.


10.1.2011

Stručná charakteristika regulovaných druhů invazních rostlin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Státní rostlinolékařská správa v tomto materiálu podává veřejnosti informace o povinnostech fyzických a právnických osob ve vztahu k invazním druhům rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další užitečné informace týkající se opatření k omezování výskytu těchto druhů rostlin.

zobrazit po
  • 1