přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dodržování obecných zásad IOR a nástroje podpory

18.7.2022

"Zveřejněny Výsledky šetření integrované ochrany rostlin (IOR) za rok 2021" - odkaz umístěn v článku.

Z důvodu kontroly plnění zákonných povinností českých zemědělců byl zaveden kontrolní systém, jenž od roku 2014 prošel několika revizemi, které vyústily v systém pravidelných šetření, které monitorují úroveň plnění jednotlivých zásad IOR. Mimo monitoringu plnění zásad IOR je dále zemědělské veřejnosti zpřístupněna platforma „Rostlinolékařský portál“, kde lze nalézt veškeré dostupné informace nezbytné pro uplatňování IOR. 

Kontroly dodržování IOR

V návaznosti na stanovené povinnosti vyplývající ze směrnice 2009/128/ES byl v roce 2014 zaveden kontrolní systém, podle něhož byly v roce 2014 provedeny úřední kontroly u zemědělců, kteří používají přípravky na ochranu rostlin v rámci svého podnikání (tzn. u profesionálních uživatelů přípravků). V roce 2015 přistoupil ÚKZÚZ, z důvodů změn ve výkladu implementace IOR samotnou Evropskou Komisí, k revizi kontrolního systému a jeho adaptaci na specifika současné české rostlinné prvovýroby. Od tohoto roku je pak s menšími úpravami každoročně zemědělské veřejnosti předkládán XLSX formulář IOR Otevírá se do nového okna. (190 KB)  ve zjednodušené struktuře zaměřený na komplexní pojetí IOR v úzké návaznosti na související problémy pěstování rostlin, resp. obdělávání zemědělské půdy v České republice. Míra zavádění IOR je hodnocena pomocí bodového systému.

Aktuální informace pro pěstitele polních plodin jsou PDF zde Otevírá se do nového okna. (8 MB) .

Sankce mohou být uděleny za prokazatelné porušení povinnosti jasně formulované v zákoně, nebo v zákonech souvisejících (např. zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech nebo vyhláška č. 32/2012, Sb. o přípravcích a dalších prostředích na ochranu rostlin), a pokud je toto porušení spojeno s možným následným snížením dotace za porušení podmínek stanovených v rámci systému Cross Compliance následuje správní řízení o snížení této dotace.

Nově přidány výsledky za rok 2021!

 

Výstupy kontrol zásad IOR v letech:

Více informací k problematice IOR je možné získat na pracovišti

Oddělení ekologického zemědělství

Ing. Martin Prudil, Ph.D.
vedoucí oddělení
Hroznová 63/2, 60300 Brno
tel. 543 548 386
martinprudil@ukzuzcz

Ing. Pavla Šenkeřiková
Hroznová 63/2, 60300 Brno
mob. 724 248 903
pavlasenkerikova@ukzuzcz {PavlaSenkerikova@ukzuzcz}

 

Nástroje podpory zavádění IOR

Členské státy jsou povinny zajistit profesionálním uživatelům nezbytné podmínky pro uplatňování integrované ochrany rostlin nebo podpořit jejich zavedení. Jednou z cest, jak tuto povinnost naplnit je zpřístupnit veškeré dostupné informace vztahující se k IOR pomocí webových nástrojů.

ÚKZÚZ v roce 2014 spustil Rostlinolékařský portál, který mimo plodinových metodik IOR poskytuje informace k aktuálnímu výskytu ŠO, modely prognóz pro vybrané druhy chorob a škůdců, dále fotogalerii, modul zabývající se rezistencí a metodiky monitoringu ŠO. Nedílnou součástí RL portálu je i Semafor přípravků, který zobrazuje seznam povolených přípravků v barevném rozlišení podle rizikovosti pro jednotlivé složky životního prostředí.

RL portál úvodní strana

RL portál úvodní strana

 

Od února 2020 je k dispozici nový responzivní design Rostlinolékařského portálu dostupný na mobilních zařízeních – smartphonech a tabletech. Přehledný vzhled a nové uspořádání umožňuje svým uživatelům přístup k informacím o ochraně rostlin nejen z jejich domovů, ale i při řešení nejrůznějších situací přímo v terénu.

Nová podoba RLP přináší všechny výše uvedené informace v jednotném formátu, a to včetně novinek jako je např. kalendář monitoringu či seznamu fulltextu certifikovaných metodik výzkumných ústavů. Jednotlivé plodiny je možné třídit dle skupin (luskoviny, obilniny, okrasné rostliny, ovoce, zelenina, technické plodiny, pícniny atd.), dle dostupných metodik IOR či metodik monitoringu ŠO, včetně snadného vyhledávání dle názvu plodiny.

Nově je možné využít aplikace pro filtrování přípravků na ochranu rostlin (POR) dle předem navolených kombinací, např. dle plodin a škodlivých organismů, včetně dostupných alternativ či alternativ k celé účinné látce nebo dle biologické funkce, skupiny účinných látek či samotné účinné látky, způsobu účinku, formulace či nově dle použití v ochranných pásmech vodních zdrojů atd.

Více informací k problematice podpory IOR je možné získat na pracovišti

Oddělení metod monitoringu a prognózy výskytu ŠO

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.
Zemědělská 1752/1a, 61300 Brno
tel. 545 110 496
stepankaradova@ukzuzcz {StepankaRadova@ukzuzcz}

 

 

 

 

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem