přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

 Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB YouTube

 řešení Microsoft 365

 

Přílohy


zobrazit po
17.4.2012

Kontroly standardu GAEC 11

Tisková zpráva – Ke kontrolám standardu GAEC 11 je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský delegován od začátku roku 2012.


10.4.2012

Původce padlí révy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 804 KB)

Patogen, Erysiphe necator, je severoamerického původu, původní areál rozšíření se nacházel na jihovýchodě Spojených států amerických, vyskytoval se na volně rostoucích amerických druzích rodu Vitis (réva). V dnešní době se padlí révy řadí mezi nejvýznamnější choroby révy vinné. V minulosti byla nejvýznamnější chorobou révy na našem území plíseň révy (původce Plasmopara viticola). V posledních letech jsou však škodlivé výskyty padlí révy častější a také ekonomicky závažnější.


10.4.2012

Přehled výskytu sledovaných škodlivých organismů a poruch na území ČR v roce 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 7 MB)

Přehled obsahuje evidenci výskytu vybraných škodlivých organismů v textové a mapové formě a charakteristku meteorologických podmínek pro jejich výskyt. V publikaci lze také nalézt grafické přehledy průběhu náletů vybraných druhů motýlů s noční aktivitou do světelných lapačů.


4.4.2012

Jednání česko - běloruské pracovní skupiny pro spolupráci v zemědělství a potravinářství

Tisková zpráva – 3. 4. 2012 U příležitosti návštěvy veletrhu Techagro v Brně jednala v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu delegace MZe ČR a Ministerstva zemědělství a potravinářství Běloruské republiky.


29.3.2012

Kauza podezřelých konzerv pro psy z Polska

Tisková zpráva – V kauze dovozu podezřelých konzerv pro psy se objevily nové skutečnosti. Včera, 28. 3., byla inspektory ÚKZÚZ provedena hloubková kontrola ve firmě, do které mělo potenciálně závadné krmivo dorazit.


28.3.2012

Vaječná moučka v psích konzervách z Polska

Tisková zpráva – Dne 27.3.2012 byla na FTV Prima odvysílána reportáž, týkající se dodávky přibližně 600kg konzerv pro psy do České republiky, ve kterých mohla být přítomna zpracovaná, zdraví škodlivá, vaječná moučka.


28.3.2012

Význam kontrol a zkušebnictví v zemědělství

Tisková zpráva – Potřebujeme vůbec v zemědělství kontrolu a zkušebnictví? V médiích se v poslední době v souvislosti s plánovanými úsporami ve státním rozpočtu objevily informace o rušení některých úřadů, případně výrazném omezení rozsahu jejich činností. Mezi uvedenými institucemi byl i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Vzhledem k tomu, že nebylo nijak specifikováno, čím se zabývá a na co vynakládá svůj rozpočet, považuji za vhodné o tom čtenáře alespoň stručně informovat.


23.3.2012

Reakce na zprávu - bílkovinná krmiva živočišného původu

Tisková zpráva – Dne 20. 3. vydala agentura ITAR-TASS zprávu, že Rusko prostřednictvím rozhodnutí federální veterinární správy pozastavuje od 26. března dovoz bílkovinného krmiva živočišného původu ze zemí Evropské unie. Veterinární správa vysvětluje svoje rozhodnutí obavami, že by se v Rusku mohla rozšířit takzvaná nemoc šílených krav (bovinní spongiformní encefalopatie). Výjimku v dovozu budou podle veterinární správy tvořit rybí moučka a mléčné výrobky.


16.3.2012

Zaměření úředních kontrol ekologického zemědělství v roce 2012

Tisková zpráva – V současné době lze v České republice pozorovat nejen stoupající poptávku po biopotravinách, ale i zájem veřejnosti o roli ekologického zemědělství při údržbě krajiny. Toto je příčinou rozmachu ekologického zemědělství, a to především na úrovni zemědělské prvovýroby.


12.3.2012

Nový typ delegovaných kontrol

Tisková zpráva – ÚKZÚZ v rámci delegovaných kontrol pro platební agenturu provádí kontroly agroenvironmentálních opatření a od letošního roku je SZIFem delegován ke kontrolám nad dodržováním podmínek stanovených v rámci zvláštních podpor u pěstitelů brambor na výrobu škrobu a u pěstitelů chmele.

zobrazit po