přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

 Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB YouTube Twitter

   České předsednictví
Shrnutí českého předsednictví
v oblasti působnosti ÚKZÚZ


Prezentace z webináře
VÝŽIVA ROSTLIN jako součást INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN 

 

Upoutávka Mezinárodní den zdraví rostlin

Fotosoutěž k mezinárodnímu dni zdraví rostlin 2023
 

Hraboš polní
 

Zlaté žloutnutí révy
 

Fytosanitární režim EU

 

Ikona Microsoft
řešení Microsoft 365

 

Přílohy


zobrazit po
1.8.2022

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.7. - 31.7. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 116 KB)


1.8.2022

Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1. 7. - 31. 7. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 35 KB)19.7.2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1195 - Synchytrium endobioticum

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1195, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Synchytrium endobioticum.


19.7.2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1192 - Globodera pallida a Globodera rostochiensis

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1192, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismů Globodera pallida a Globodera rostochiensis.


19.7.2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1193 - Ralstonia solanacearum

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1193, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Ralstonia solanacearum.


19.7.2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1194 - Clavibacter sepedonicus

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1194, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Clavibacter sepedonicus.


19.7.2022

Aktualizace opatření proti pěti karanténním škodlivým organismům bramboru

Aktualizace fytosanitárních opatření proti háďátku bramborovému (Globodera rostochiensis), háďátku nažloutlému (G. pallida), původci bakteriální hnědé hniloby (Ralstonia solanacearum), původci bakteriální kroužkovitosti bramboru (Clavibacter sepedonicus) a původci rakoviny bramboru (Synchytrium endobioticum).


18.7.2022

Dodržování obecných zásad IOR a nástroje podpory

"Zveřejněny Výsledky šetření integrované ochrany rostlin (IOR) za rok 2021" - odkaz umístěn v článku.


18.7.2022

Výsledky analýz vzorků krmiv za červen 2022 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 339 KB)


15.7.2022

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XXI, číslo 5 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


15.7.2022

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XXI, číslo 4 - Popisy nových odrůd PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 504 KB)


15.7.2022

Brambor PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 275 KB)

Popisy nově registrovaných odrůd


13.7.2022

Změny evropské legislativy hnojivých výrobků

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje výrobce a obchodníky na blížící se změny v celoevropských pravidlech týkající se hnojivých výrobků. Ty vstoupí v platnost 16. července 2022. Cílem změn je usnadnění uvádění těchto výrobků na evropský trh.


02019R1009: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a...


1.7.2022

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.6. - 30.6. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 89 KB)


1.7.2022

Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1. 6. - 30. 6. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 34 KB)


30.6.2022

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XXI, číslo 3 - Seznam odrůd PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


28.6.2022

Informace o novele prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072

Tato informace je určena profesionálním provozovatelům a zaměstnancům ÚKZÚZ.


27.6.2022

CELOSTÁTNÍ POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2022

22. 6. 2022 se konal Celostátní polní den na Zkušební stanici v Chrastavě zaměřený na téma ÚKZÚZ a podpora udržitelné produkce v ČR. K uplynulé akci najdete prezentace, později také záznamy na YouTube.


27.6.2022

Vzorová osnova programu DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 82 KB)


24.6.2022

První odhad sklizně ovoce vypadá optimisticky

Tisková zpráva – Z aktuálního odhadu sklizně ovoce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského vyplývá, že nám letos velmi dobře zaplodily třešně.


23.6.2022

ÚKZÚZ a udržitelné zemědělství

Tisková zpráva – Tisková zpráva – V pořadí již devátý celostátní polní den Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) se konal dne 22. června 2022 tentokráte v Libereckém kraji. Na zkušební stanici v Chrastavě se sešli specialisté ÚKZÚZ se zástupci zemědělské praxe, aby představili podporu udržitelné produkce ústavem. Hlavní přednáška polního dne byla věnována novým šlechtitelským postupům při šlechtění odrůd. Nechyběly ani komentované prohlídky pokusů stanice.


22.6.2022

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice klesá

Tisková zpráva – Ze statistických údajů i nadále vyplývá, že spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR za poslední roky klesá. Ve srovnání se zeměmi EU patří i tuzemský prodej přípravků na ochranu rostlin k nízkým.


15.6.2022

Česká republika jako první země na světě zavádí mezinárodní označování chmele

Tisková zpráva – Česká republika letos jako první země na světě zavádí označování chmele podle systému přijatého na jednání Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC) a schváleného všemi 34 členskými státy, které zastupují více než 98 % ploch pěstování chmele na světě.


Datum konání: 14.6.2022  9:30 – 15.6.2022  15:00

Naše Pole - Nabočany 2022

I v letošním roce jsme spolupartnerem celostátní zemědělské výstavy NAŠE…


7.6.2022

Výsledky analýz vzorků krmiv za květen 2022 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 295 KB)31.5.2022

Brambor PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

SDO - konzum, škrob


31.5.2022

Luskoviny PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

SDO - hrách polní jarní, sója, PO - peluška jarní, lupina úzkolistá


31.5.2022

Obilniny PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

SDO - ječmen jarní, ječmen ozimý, oves setý, pšenice jarní, pšenice ozimá, tritikale ozimé PO - oves nahý, žito ozimé


31.5.2022

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.5. - 31.5. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 141 KB)


30.5.2022

Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1. 5. - 31. 5. 2022 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 34 KB)


25.5.2022

Ječmen ozimý PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 772 KB)


24.5.2022

Zpráva o činnosti SZV za rok 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Zpráva ze Sekce zemědělských vstupů (SZV) zahrnuje výstupy z činností v oblasti krmiv, hnojiv, půdy, lesnictví, přípravků na ochranu rostlin a souvisejících úředních kontrol v daném roce.19.5.2022

Polní dny 2022

Přehled polních dnů na stanicích ÚKZÚZ v roce 2022


18.5.2022

Úprava testování zásilek osiv rostlin při dovozu ze třetích zemí

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření vzorkování a testování osiv rostlin původem ze třetích zemí na přítomnost škodlivých organismů. Cílem je zvýšit pravděpodobnost záchytu patogenů a škůdců, kteří by při absenci testování nemuseli být včas v dováženém osivu odhaleni, a mohli tak způsobit snížení výnosu a kvality sklizně z porostů založených z infikovaného osiva.


15.5.2022

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XXI, číslo 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


15.5.2022

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XXI, číslo 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


11.5.2022

Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás

Tisková zpráva – Dne 10. května 2022 proběhlo slavnostní zahájení výstavy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) pod názvem „Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás.“ Prostřednictvím výstavy ÚKZÚZ informuje veřejnost o známých i méně známých příkladech invazí na náš kontinent a o možnostech, jak se jim bránit. Panelová výstava je umístěna na střešní terase Národního zemědělského muzea v Praze až do 3. července 2022.


9.5.2022

Upozornění na riziko plynoucí z použití výrobků Boundary SW a Hunter SW

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zjistil přítomnost nepovolených látek v rostlinných biostimulantech Boundary SW a Hunter SW. Upozorňuje tak pěstitele na riziko použití zmíněných výrobků.


6.5.2022

Informace k registraci odrůd

Informace o registraci odrůd, době registrace odrůdy a možnosti prodloužení registrace.


3.5.2022

Aktuální plochy chmelnic v České republice

Tisková zpráva – Evidovaná sklizňová plocha chmele se oproti loňskému srpnu snížila o necelé jedno procento na 4 927 hektarů. Snížily se také plochy nových výsadeb.


3.5.2022

Seminář Závažné choroby révy vinné, jejich význam a výskyt v ČR

12. dubna 2022 se uskutečnil seminář „ZÁVAŽNÉ CHOROBY RÉVY VINNÉ - JEJICH VÝZNAM A VÝSKYT V ČR." Akce se konala pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Na tomto místě naleznete videozáznam i prezentace přednášejících. Děkujeme za případné online vyplnění hodnocení akce.


2.5.2022

Porovnání účinnosti digestátů s různými typy hnojiv při hospodaření ve zranitelné oblasti - 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Porovnání hnojivé účinnosti digestátů, kejdy, kompostu na výnos, kvalitu produkce a půdní vlastnosti při hospodaření ve zranitelné oblasti


2.5.2022

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v roce 2021

Výsledky pravidelného monitoringu půd, kalů, sedimentů a krmiv prováděného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně, Sekcí zemědělských vstupů v roce 2021.


22.4.2022

Podání oznámení o plánované aplikaci přípravku Reglone, Beretta, Dragoon

Informace k podávání oznámení o plánované aplikaci přípravku Reglone, Beretta, Dragoon s ohledem na nařízení ÚKZÚZ vydané dne 14.04.2022 pod č.j. UKZUZ 065617/2022.


Datum konání: 12.4.2022  10:00 – 15:00

Seminář Závažné choroby révy vinné, jejich význam a výskyt v ČR

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský srdečně zve na odborný seminář ZÁVAŽNÉ CHOROBY…


11.4.2022

Ječmen jarní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 805 KB)

zobrazit po