přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

 Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB YouTube Twitter
 

Upoutávka celostátní polní den ÚKZÚZ


12. května se konal Mezinárodní den zdraví rostlin

Fotosoutěž k mezinárodnímu dni zdraví rostlin 2023
známe vítěze :-)

 

 

Hraboš polní
 

Zlaté žloutnutí révy
 

Fytosanitární režim EU

 

Ikona Microsoft
řešení Microsoft 365

 

Přílohy


zobrazit po
30.5.2023

Zpráva o činnosti SZV za rok 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva ze Sekce zemědělských vstupů (SZV) zahrnuje výstupy z činností v oblasti krmiv, hnojiv, půdy, lesnictví, přípravků na ochranu rostlin a souvisejících úředních kontrol v daném roce.


29.5.2023

Změna v používání přípravků na bázi účinné látky abamektin

Změna rozsahu povolení u přípravků obsahujících účinnou látku abamektin.


29.5.2023

Luskoviny PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

SDO - hrách polní jarní, sója, PO - peluška jarní


25.5.2023

ÚKZÚZ zveřejňuje výsledky kontrol krmných surovin původem z Ukrajiny

Od poloviny dubna letošního roku Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zacílil kontroly i na aktuální dovoz krmných surovin původem z Ukrajiny.


25.5.2023

Zesílené kontroly dovozových krmiv fungují, inspektoři zachytili krmnou surovinu z Ukrajiny s nadlimitním obsahem chlormekvátu

Tisková zpráva – Inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) při zesílených úředních kontrolách zachytili slunečnicový šrot původem z Ukrajiny, který obsahoval nadlimitní množství chlormekvátu. Látka je v EU povolená, používá se k ošetření rostlin. Surovina na výrobu krmiva nepředstavuje prakticky žádné riziko, například v obilninách je povolená mnohem vyšší dávka, než bylo množství nalezené ve slunečnicovém šrotu.


25.5.2023

Vliv organických hnojiv, digestátu a kompostu na půdní vlastnosti PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Článek publikovaný v Soil & Tillage Research prezentuje vliv organických hnojiv, digestátů a kompostu na změny labilního C a N, stabilitu agregátů a infiltraci vody v dlouhodobém pokusu.
24.5.2023

Porovnání účinnosti digestátů 2017 - 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Porovnání účinnosti digestátů s různými typy hnojiv při hospodaření ve zranitelné oblasti. Závěrečná zpráva za 2. osevní postup dlouhodobé polní zkoušky


23.5.2023

Obilniny PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 8 MB)

SDO - ječmen jarní, ječmen ozimý, oves setý jarní, pšenice jarní, pšenice ozimá, tritikale ozimé PO - oves nahý, žito ozimé, oves setý ozimý17.5.2023

Výroční zpráva o činnosti NRL za rok 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


16.5.2023

Žádost o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 35 KB)


16.5.2023

Příloha k žádosti o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 46 KB)


10.5.2023

Krmiva včetně krmných surovin podléhají přísnému dozoru

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provedl v loňském roce celkem 1 857 kontrol krmiv ve výrobním i obchodním sektoru a laboratorně prověřil 1 066 výrobků pro krmení hospodářských i zájmových druhů zvířat na bezpečnost a kvalitu. Aktuálně jsou kontroly zacíleny i na krmné suroviny dovážené z Ukrajiny a testovány zejména na obsah reziduí pesticidů, obsah mykotoxinů a těžkých kovů. Dosud nebyla v odebraných vzorcích zaznamenána žádná nadlimitní kontaminace.


5.5.2023

Výskyt hraboše polního v dubnu 2023

Z výsledků dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) vyplývá, že v dubnu došlo celorepublikově k významnému poklesu stavu populací hraboše polního. Průměrný počet 305 aktivních východů z nor na hektar představuje hodnotu 6,1násobku prahu škodlivosti. V krajích Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský se však hodnoty populací pohybovaly stále nad úrovní 10násobku prahu škodlivosti.  


4.5.2023

Fotosoutěž k mezinárodnímu dni zdraví rostlin

ZNÁME VÝHERCE! Děkujeme všem za účast !!!


2.5.2023

Aktuální plochy chmelnic v České republice

Tisková zpráva – Evidovaná sklizňová plocha chmele se oproti loňskému srpnu mírně snížila na 4 874 hektarů. Snížily se také plochy nových výsadeb.


2.5.2023

Seznam rostlinolékařských inspektorů ÚKZÚZ pro dovoz a vývoz PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 130 KB)


27.4.2023

Informace a doporučení ÚKZÚZ k nákupu osiva a sadby

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vydává pro veřejnost doporučení k nákupu osiva a sadby. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat nákupům v e-shopech, prostřednictvím inzerátů z různých inzertních serverů a sociálních sítí.

zobrazit po