přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Příručka pro žadatele o povolení přípravku na ochranu rostlin

Příručka pro žadatele o povolení POR v souladu s nařízením EP a Rady č. 1107/2009 včetně formulářů pro podání žádosti.

Vytvořil: Státní rostlinolékařská správa - instituce zrušena
EPO: Elektronické podání je možné
Oddělení pro podání Odbor přípravků na ochranu rostlin
Zemědělská 1752/1a, 61300 Brno
tel.: 545 110 438
fax: 545 211 078
pripravky@ukzuzcz
Místo podání Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Přílohy

Související legislativa