přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žádost o povolení pokusu nebo zkoušky přípravku na ochranu rostlin pro účely vývoje a výzkumu

podle článku 54 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Vytvořil: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů
Odbor přípravků na ochranu rostlin
EPO: Elektronické podání je možné
Oddělení pro podání Odbor přípravků na ochranu rostlin
Zemědělská 1752/1a, 61300 Brno
Místo podání Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Přílohy

Související legislativa