přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin § 13

§ 13
Pravidla vyhlašování genových základen, způsob hospodaření v lesích na jejich území a způsob jejich označování
(K § 2i odst. 6 zákona)
(1) Genovou základnu je možno vyhlásit pro jednu nebo pro více dřevin.
(2) Genovou základnu je možno vyhlásit v jedné nebo v několika oddělených částech. Minimální výměra jedné genové základny je 100 ha.
(3) Doklad o vyhlášení genové základny pověřenou osobou obsahuje kromě údajů potřebných pro ústřední evidenci (§ 2i odst. 2 zákona) také údaje o
a) délce doby vyhlášení,
b) jednotkách prostorového rozdělení lesa12) v genové základně,
c) identifikaci platného plánu nebo osnovy, nad kterými je vyhlášení genové základny prováděno,
d) názvu genové základny,
e) kódu genové základny,
f) způsobu hospodaření v lesích na území genové základny.
(4) U dřeviny, pro kterou je genová základna vyhlášena, se využívá přednostně přirozená obnova. Je-li nutná umělá obnova, používá se u dřevin, pro které je genová základna vyhlášena, reprodukční materiál pocházející z téže genové základny.
(5) Kód označení genové základny přiděluje pověřená osoba.